Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare:

Introducerar området ”Min tid – min strid” i en lite bredare kontext. Vad är det arbetsområdet ska handla om, vad vill ni åstadkomma etc.
Går igenom den pedagogiska planeringen.
Diskuterar och kommer överens om en examinationsform som passar upplägget, terminen, planeringen och både dina och elevernas behov.

Avsluta lektionen med att sammanfatta dagen lektion och ta ut riktningen för nästa lektion: Hur mycket inflytande ska vi ha? En lektion kring hur mycket inflytande vi vill att varje människa ska ha över samhället.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Vems tid – vilken strid?

Arbetsområdesbeskrivning, pedagogisk planering och examinationsformer

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare går igenom syftet med arbetsområdet och förankrar arbetet hos eleverna. I princip handlar det om svaret på frågan ”varför ska vi lära oss det här?” och om du som lärare inte gör en helgjuten insats här är de resterande lektionerna ganska mycket körda 🙂 

 

Förbered

Förbered lektionen genom att förankra svaret hos dig själv och tänk igenom de pedagogiska exempel du vill använda för att förmedla detta till eleverna. Själv skulle jag utgå från texten som presenterar hela detta arbetsområde och illustrera detta med bilder från historien och från världen av idag. Kungligt envälde, partidagarna i Nürnberg, före- och efterbilder från Syrien. Vårt förhållandevis jämställda land är så fritt och demokratiskt som något land är i världen just nu men allt detta kan ändras i en handvändning. Det behövs bara ett eller två beslut som fattas av människor som vill (och tillåts göra det för att vi andra inte orkar bry oss om politik) så har många av dessa friheter försvunnit. Fri abort av den sort vi har idag har inte varit laglig i mer än fyrtio år och med ett beslut i riksdagen kan det ändras – och det finns ingen brist på grupper i samhället som strävar i den riktningen. Internet är fortfarande relativt oreglerat men starka krafter försöker reglera Internet till något som mer skulle likna någon form av kabel-tvlösning där de som använder betalar för olika delar (Snapchat, Twitter, Facebook, Netflix etc.).  Så mitt råd: förbered och sälj arbetsområdet väl. 

 

Genomför

Gå igenom syftet med arbetsområdet.

Till elever

I detta moment tittar ni lite bredare på arbetsområdet ni ska läsa. Varför är demokrati viktigt och vad händer om en inte orkar bry sig?

Fundera kring lärarens genomgång, ställ frågor om det är något du är osäker på och delta gärna i diskussionen om det som sägs. Fundera också själv. Hur mycket tid och kraft lägger du på att ha koll på vem som bestämmer över ditt liv (förutom eventuella föräldrar) och vilken effekt beslut som fattas ”någon annan stans” av ”några andra” kan forma ditt liv. Fundera också på vilken syn du har på ”de andra” som sköter bestämmandet (i huvudsak politiker). Tänker du på dem som hjältar som offrar sin tid och kraft på att ni alla ska kunna leva i ett fritt och demokratiskt samhälle – eller tänker du på dem som människor som bara försöker lägga sig i andra människors liv? Tänk också på varifrån din bild av makthavare och politiker kommer ifrån.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Pedagogisk planering

Arbetsområdesbeskrivning, pedagogisk planering och examinationsformer

Till lärare

Ett moment i vilket du går igenom den pedagogiska planeringen.

 

Förbered

Förbered momentet innan lektionen genom att plocka fram och gå igenom den pedagogiska planeringen.

 

Genomför

Gå igenom den pedagogiska planeringen med eleverna. Lägg särskild vikt vid vad som faktiskt ska göras under arbetsområdet, vilka färdigheter som övas och vilka kunskapskrav som ska bedömas. Var konkret, ge exempel. Inbjud eleverna att ställa frågor. Lämna inte planeringen förrän alla elever säkert vet vad som förväntas av dem.

Till elever

För att veta vad arbetsområdet handlar om, varför ni läser det, vad du ska kunna när det är över och hur du ska kunna visa din kunskap går ni tillsammans igenom områdets pedagogiska planering.

Lyssna, anteckna vid behov och ställ frågor om det är något du inte förstår.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Examinationsformer

Arbetsområdesbeskrivning, pedagogisk planering och examinationsformer

Till lärare

I detta moment bestämmer ni tillsammans examinationsformer för arbetsområdet.

 

Förbered

Förbered momentet genom att mycket tydligt att koll på vad du som lärare ser som måsten inför arbetsområdet och vad som faktiskt är öppet för elevinflytande. Utifrån dessa ramar kan du sedan bjuda in eleverna till att få riktigt inflytande över de faktorer som faktiskt inte är huggna i sten på grund av saker som schema, terminsplanering och så vidare.

 

Genomför

Diskutera med eleverna. Berätta vad slutmålet ska bli och inbjud dem att hjälpa till att hitta bästa vägen dit – för klassen och för sig själva som elever. Tänk på att det ju inte alltid är viktigt att alla elever göra på samma sätt hela tiden. 

Detta arbetsområde är ju till sin utformning så att det mynnar ut i slutfrågan vad eleverna är beredda att slåss för i framtiden – vad är deras strid, så att säga. En eventuell examination kopplas ju med fördel till detta. Se momentet ”vilken blir din strid” för inspiration eller ledning.

Till elever

Det finns många olika sätt att examinera arbetsområdet om demokrati. 

Med er lärare som utgångspunkt, hjälp till att bidra med tanker och idéer hur ni bäst kan visa er kunskap. Vilken examinationsform passar dig bäst personligen, vilket examinationsform skulle du behöva öva på för att förbättra dina färdigheter, vilken examinationsform tycker du verkar lämpligast med tanke på den tid ni har till förfogande?

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.