Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare:

Börjar med att måla upp olika alternativa Sverige och Europa baserat på politiska idéer.
Kopplar tillbaka till det avslutande momentet under förra lektionen där eleverna skulle fundera kring meningen ”Världen styrs av de som dyker upp”.
Knyter an till hela arbetsområdets namn: ”Din tid, din strid” och visar att det samhälle som eleverna kommer att leva sitt liv i bestäms av dem själva och visar att om inte de bestämmer kommer någon annan att göra det åt dem.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Så här kan er värld se ut om ett par år

Sverige och Europa tio år in i framtiden

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare presenterar ett par alternativa framtidsvisioner för Sverige och Europa och sedan diskuterar chanserna/riskerna att vi hamnar där om tio år.

 

Förbered

Förbered momentet innan lektionen genom att ta fram den bifogade presentationen och titta igenom den. Fundera på om exemplen fortfarande är aktuella för den den tid du håller lektionen i. Justera presentationen vid behov genom att ändra i text eller lägga till/ta bort text/bild/exempel.

 

Gonomför

Gå igenom framtidsvisionen med eleverna. Alla tänkbara framtider är trots att de är möjliga kanske  något negativt tillspetsade för att väcka eleverna. Återkoppla pedagogiskt till förra lektionens moment där ni pratade om hur en idé kan gå till praktiskt lagstiftning och visa på att ingen av dessa framtider behöver vara så långt borta. Visa på de partier som redan finns i Sverige och Europa som för fram dessa idéer och hur det egentligen behövs ganska lite för att de ska få den makt som behövs för att genomföra dem. 

Till elever

I detta moment tittar ni lite på olika tänkbara framtider för Sverige och Europa.

Fundera på vad du tycker om de olika framtiderna. Är det någon du gillar? Är det någon som gör dig extra orolig? Fundera kring hur långt du tror det är till någon av dessa framtidsvisioner. Vad tror du måste hända för att den ska bli verklighet? Fundera också på vilka partier i Sverige det finns som redan har dessa åsikter och hur mycket makt de har idag.

 

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Missnöje driver förändring, axelryckningar och ointresse driver inget

Sverige och Europa tio år in i framtiden

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare kopplar tillbaka till förra lektionens avslutande moment och koncept: Världen styrs av de som dyker upp.

 

Förbered

Förbered momentet innan lektionen genom att plocka fram statistik från Sverige och andra länder i Europa (och kanske även USA) kring hur många som röstar i nationella val. Om möjligt – plocka också fram statistik kring vilka frågor som engagerar flest utifrån mätningar av saker som ”flest bloginlägg”, ”mest kommenterade” och så vidare. 

 

Genomför

Ta upp begreppet till diskussion. Vad menar vi egentligen med ”världen styrs av de som dyker upp”? Bolla med eleverna och vrid och vänd på deras tolkningar. Koppla sedan an till den statistik du förberett. Visa på hur många val som faktiskt avgörs av en ganska liten grupp människor (Exempel: ameriskanska val, Brexit, en del av presidentvalen i Europa, svenska EU-valen etc.). Sätt detta i relation till hur många i Sverige som får rösta och hur många det till exempel krävs för att få in ett parti i riskdagen om bara hälften av de som får faktiskt röstar). Siffror finns inte bifogade här då de ändras för varje val och arbetsområdet är gjort för att fungera många år framöver.

Spetsa till saker lite och ställ frågan: Den som säger att de inte är intresserade av politik eller inte deltar i processen – har de egentligen rätt att klaga över hur samhället ser ut över huvud taget?

Visa på mekaniken att de som är missnöjda tenderar att vara mycket mer engagerade än de som är ganska nöjda. Visa på mekaniken att de som har extrema åsikter tenderar till att vara mycket mer engagerade än de som har idéer närmare mittfåran. Båda dessa mekaniker är naturliga. Människor närmare mittfåran ser ju hur deras tankar och idéer får större genomslag och representeras mer medan de i kanten av det politiska fältet alltid får kämpa hårdare. Det kommer alltså alltid att finnas en ganska stark motkraft bort från centrum och mot ytterligheter och om de som inte tror på extrema lösningar blir för ointresserade eller oengagerade så kan den svängen vara ganska brant och gå ganska fort. Härav uttryckte att demokratin är något varje generation måste försvara ånyo.

Avsluta momentet och lektionen med att be eleverna att till nästa gång (som läxa) fundera på vad de är beredda att kämpa för i framtidens Sverige? Vad är inte förhandlingsbart? Vad kan de inte acceptera försvinner eller ändras? Eller vad kan de inte stå ut med att det inte införts än?

 

Till elever

I detta moment svarar ni på frågan från förra lektionen: Vad menas egentligen med ”världen styrs av de som dyker upp”?

 

Delta i diskussionen och försök räkna lite på den statistik som förs fram. Hur många människor måste till exempelvis engagera sig i Sverige för att ett parti med en ny idé ska komma in i svenska riksdagen?

Avsluta momentet med att fundera till nästa lektion vad du själv skulle vara beredd att kämpa för. Vad i Sverige kan du inte leva utan eller känner måste införas?

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.