Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare:

  • Avslutar arbetsområdet genom att  sammanfatta de viktigaste delarna med hjälp av eleverna.
  • Utvärderar arbetsområdet tillsammans med eleverna.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Sammanfattning

Sammanfattning och utvärdering

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare sammanfattar arbetsområdet tillsammans med eleverna.

 

Förbered

Beroende på vilket sätt du bestämt dig för att sammanfatta: ta med relevant material och/eller se till att ha tillgång till rätt teknik/program/appar.

 

Förslag på sammanfattningar

  • Eleverna får skriva en sammanfattning av hela arbetsområdet på högst 2000 tecken (en knapp A4). De får på detta utrymme sammanfatta det de tycker är viktigast att kunna i löpande text eller i punktform. När eleverna är klara får de en ny uppgift: Att skriva en ny sammanfattning men på högst 400 tecken (ett kort stycke, typ 5-7 meningar). Avslutningsvis – när eleven är klar med även den andra texten – får de i uppgift att sammanfatta hela arbetsområdets kunskap i en mening. Självklart går det inte att sammanfatta stora kunskapsmängder i några meningar eller i en mening men genom att göra på detta sätt får eleverna en nyttig övning i att ta ut vad som är centralt i ett material.
  • Eleverna får var sitt A3-papper där de på valfritt sätt – i text och bild – för sammanfatta arbetsområdets kunskaper. Sammanfattningarna sätts sedan upp på lämplig plats.
  • Eleverna bli instruerade att sammanfatta arbetsområdets kunskap muntligt – men till en publik bestående av tredjeklassare (10 år). De måste alltså förenkla materialet och orden de använder så att det kan förstås av elever som är mycket yngre. Ge eleverna en chans att skriva ihop stödanteckningar och att öva in en kort muntlig presentation.

 

Genomför

Låt eleverna jobba med att sammanfatta arbetsområdets kunskaper. Gå runt och handled och svara på frågor.

 

Till elever

I detta moment får du sammanfatta vad du har lärt dig under arbetsområdets gång, på det sätt som läraren beskriver.

 

Genomför

När du sammanfattar – tänk på att du inte kan ta med allt du lärt dig utan hela tiden måste göra ett urval. Att sålla och ta fram det allra viktigaste börjar många gånger med att du punktar upp för dig själv vad du lärt dig (eller gör en mindmap eller dylikt) och sedan utifrån detta material välj vad som är det allra viktigaste.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Utvärdering

Sammanfattning och utvärdering

Till lärare

Arbetsområdets sista moment. Dags för eleverna att utvärdera arbetsområdet.

 

Förbered

Förbered momentet innan lektionen genom att ta fram eventuella formulär för utvärdering som du vill använda.

 

Genomför

Utvärdera med eleverna: vad har varit bra och vad kan göras bättre till nästa gång?

Använd bifogat formulär eller använd en egen utvärderingsmetod som du och dina elever är bekväma med.

Till elever

Dags att utvärdera arbetsområdet. Vad har varit bra och lärorikt och vad kan göras bättre nästa gång?

 

Fundera både på vilket sätt som arbetsområdet hade kunnat göras annorlunda för att du skulle kunna lära dig mer och först snabbare och/eller bättre och på vad din lärare skulle kunna göra annorlunda för att arbetsområdet ska bli bättre om din/dina lärare bestämmer sig för att göra det igen med en ny klass. Tänk på principerna för god återkoppling: var konkret och tydlig och ge förslag till förbättringar om du har några.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.