Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare:

  • Genomför examinerande uppgifter (eller kanske formativt övande uppgifter och i anslutning till detta någon examinerande uppgift).

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Eleverna arbetar med sin examination

Examination

Till lärare

Ett moment under vilket eleverna förbereder, övar och sedan genomför den examination som ni kommit överens med under arbetsområdets uppstart.

 

Förbered

Beroende på vad ni kommit överens om: se till att ha allt material tillgängligt, alla eventuella gruppindelningar klara, all teknik fungerande och tillgänglig.

 

Genomför

Eleverna jobbar med sina examinationer medan du som lärare är behjälplig.

Till elever

Under detta moment genomför du den examination som ni kommit överens om i arbetsområdets uppstart.

 

Generellt för allt exeminerande arbete är att:

  1. Se till att du har helt klart för dig vad du ska göra för att klara av uppgiften. Fråga direkt om det är något som är oklart. Hellre en fråga för mycket än att ödsla tid på att inte göra rätt sak.
  2. Strukturera arbetet som du ska göra och se till att din tidsplan håller – oavsett om du har en lektion på dig eller fem lektioner.
  3. Ta in återkoppling från klasskamrater och lärare på vägen. Låt andra läsa/se/lyssna på det du gjort och ta till dig av deras åsikter. Gör förändringar vid behov. Lämna aldrig in något (eller presentera något) som i princip är ett första utkast som ingen annan har tittat på först.
  4. Var noggrann med att hålla inlämningstider och datum. Tänk också på att teknik och livet alltid kan strula så var alltid klar lite innan du faktiskt måste var klar.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.