Gå direkt till innehållet

En lektion under vilken du:

 • Jobbar med en händelse från brott till straff (påföljd).
 • Etablerar korrekt terminologi och låter eleverna fundera kring varför systemet är byggt som det är.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Terminologikarta

Från brott till straff

Till lärare

Ett moment i vilket du förser eleverna med terminologikort och låter dem använda dessa för att bygga en terminologikarta. 

Förbered

 • Förbered momentet innan lektionen genom att skriva ut och laminera ett antal uppsättningar av terminologikorten (lämpligt för antalet grupper). Det är många terminologikort och du kan mycket väl vilja ta bort några för att förenkla processen. Tycker du att något saknat är det också lätt att lägga till nya kort i det bifogade dokumentet.  Ta också fram och med vad i övrigt som kan behövas för att fästa terminologikorten (häftmassa, tejp etc.)
 • Skapa de grupper du vill att eleverna ska arbeta i – utifrån din kunskap om klassen.
 • Se till att klassrummet har förutsättningar för att låta flera grupper bygga terminologikartor (rent väggutrymme eller stora planscher, typ A1 eller motsvarande).

 

Genomför

 • Repetera kort det ni tidigare diskuterat i klassen (hur brott och brottsstatistik fungerar, varför vi straffar över huvud taget, hur samhället ser på olika sorters brott, utmaningen med att formulera straffsatser och riskerna med att bara rutinmässigt höja straff för olika brott) och introducera sedan dagens övning: att titta på hur det svenska juridiska systemet fungerar från brott till straff (påföljd).
 • Dela in eleverna i grupper. 
 • Dela ut en uppsättning terminologikort till varje grupp elever.
 • Be eleverna att sätta in terminologikorten i en rimlig kronologisk ordning där avstånden mellan korten också på något sätt avspeglar tiden mellan de olika händelserna. Visserligen är varje brottsutredning unik men avstånden mellan korten bör avspegla saker som att det finns en begränsad mängd tid en misstänkt kan sitta gripen innan hen anhålls etc. För att eleverna ska kunna genomföra uppgiften kommer de också att behöva förstå de olika termerna som inte kommer med en förklaring. Uppgiften blir därför tudelad: ta reda på vad termer betyder och sedan placera dem på ett rimligt sätt i den terminologikarta som byggs.

Till elever

I detta moment får du fördjupa dig i hur det svenska juridiska systemet (polisens arbete – domstolarnas arbete) fungerar och följa en händelse från brott till straff med hjälp av terminologikort.

 

Genomför

 • Din lärare placerar in er i mindre grupper så att ni kan samarbeta kring uppgiften.
 • Hitta en yta stor nog för att bygga en karta. Det kan handla om en väggyta i klassrummet som ni fått tilldelad eller en plansch som ni kan sätta upp era terminologikort på.
 • Titta sedan på alla terminologikort och sätt de på en kronologisk linje (det vill säga i tidsordning). Det som händer först placeras längst till vänster på kartan och det som händer allra sist placeras längst till höger. Om saker händer parallellt så växer tidslinjen ut som en karta. Se bifogat exempel för att för en uppfattning om hur det kan se ut.
 • Om det finns termer som ni i gruppen inte känner till bör ert första arbete vara att ta reda på vad de betyder så att ni kan klura ut var i kronologin terminologikortet ska in.
 • Tveka inte att fråga er lärare om ni kör fast.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.