Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare:

  • Tittar på de huvudsakliga strömningarna i svensk kriminalvårdspolitik.
  • Diskuterar dessa strömningar och funderar på om det finns andra positioner att ta som vi inte sett i det här landet.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Brottsofferfokus eller förövarfokus?

Hårdare tag eller reformer och utbildning – måste vi välja?

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare tittar på begreppen brottsoffer och förövare och sedan använder detta för att titta på hur kriminalvården generellt diskuteras i Sverige.

 

Förbered

Plocka fram och distribuera – analogt eller digitalt via tex. Classroom – den bifogade övningen ”Strömningar i svensk kriminalpolitik”. Se till att själv känner att du förstår axlarna i koordinatsystemet och läs in dig lite på hur de svenska politiska partierna brukar profilera sig i kriminalvårdsfrågor (traditionellt har vänsterpartier högre fokus på att reformera förövaren och lägre fokus på brottsoffret medan högerpartier har högre fokus på hårdare straff och högre fokus på brottsoffer). Fundera också kring vad de skulle innebära om partier bröt den ovan generaliserade mallen – till exempel genom att ha högt fokus på både på straff OCH vård/reformerande av brottsling. Står det ens emot varandra? Finns det partier i Sverige som knäcker det här koordinatsystemet genom att att ha högt fokus på både förövare och brottsoffer till exempel.

 

Genomför

Inled med att sätta lite fokus på termerna förövare och brottsoffer.

Prata om vad det innebär att vara ett brottsoffer och vilket stöd samhället ger till den som råkat ut för brott. Passa på och pusha lite extra för vikten att agera om en blivit utsatt (vilket statistiskt en eller flera tonåringar i en klass blivit) och lyft och stärk de som blivit utsatta genom att ta ifrån uttrycket ”offer” dess ibland lite negativa offerstatus. Ett brottsoffer är ju – i just den bemärkelsen – ingen det är synd om. Genom att anmäla och gå vidare har de ju tagit tillbaka kontroll och visat att de inte tänker tillåta sig själv att bli gjorda till offer. Att det är synd om varje person som blir utsatt för brott är givetvis en helt annan sak.

Be sedan eleverna titta på de svenska partiernas syn på kriminalvården och be dem fundera på var partierna skulle passa i det bifogade koordinatsystemet. Ge dem tid att surfa till de svenska partiernas hemsidor för att läsa och låt dem också googla för att se vad partierna historiskt har sagt och gjort. I en sjunde-åttondeklass är en sådan här övning svår bara på läsförståelsenivå. Bara att ta sig igenom den svenska som partierna använder för att presentera sina partiprogram kan vara en utmaning. Gå runt, handled och hjälp eleverna att förstå och tolka. Förklara termer och begrepp vid behov.

Avsluta sedan genom att låta eleverna sätta ut var de uppfattat att de olika partierna borde finnas i koordinatsystemet och håll en diskussion. Passade alla mallen? Spräckte något parti mallen? Finns ens mallen i bemärkelse att de är motsatsförhållande? Måste en ha antingen eller – eller kan en ha både ock?

 

 

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.