Gå direkt till innehållet

Under denna lektion kommer ni att:

  • Diskutera vilka straffsatser som finns för olika brott i Sverige.
  • Jämföra hur vi ser på straff i Sverige jämfört med till exempel USA.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Vilket brott är värst?

Straffsatser

Till lärare

I detta moment får eleverna en chans att fundera på och hierarkiskt rangordna olika brott och den påföljande diskussionen kan leda till insikter kring hur vi i Sverige ser på det och även tvinga eleverna att fundera på vad de tycker är viktigt egentligt.

 

Förbered

Besök resursen Vilket brott är värst på Malmö delar. Läs in övningen.

 

Genomför 

Genomför övningen på det sätt som resursen stipulerar. Minska ner den i omfång om du vill hinna med ytterligare en övning: Besök resursen Diskussionen om straffsatser – Hollywood style på Malmö delar.

 

Till elever

I detta moment får du fundera över hur allvarligt ett brott är jämfört med ett annat. Vad är det värsta en kan göra i Sverige?

 

Genomför

  • Öppna och läsa listan på brott som din lärare distribuerar.
  • Din uppgift blir att i första hand rangordna brotten i ordningen mest allvarligt brott till minst allvarligt brott. De av de tio föreslagna brotten du tycker är värst sätter du på första plats. Det brott du tycker är näst värst hamnar på andra plats, och så vidare.
  • När du är klar med rangordningen, sätt dig i de grupper din lärare förberett och diskutera vidare med de andra eleverna i gruppen. Kom överens om en gemensam lista. Diskutera om ni inte är överens. Kompromissa vid behov.
  • Var avslutningsvis beredda att dela med er av er lista till hela klassen och delta sedan i den påföljande diskussionen.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Ytterligare diskussion om straffsatser – Hollywood style

Straffsatser

Till lärare

I detta moment får eleverna en chans att fundera vidare kring de straffsatser vi har för brott i Sverige och har även en chans att få insikter i hur knepigt det kan bli när en försöker justera i dessa straffsatser – till exempel genom att bara höja straffet för den som gör en sak.

 

Förbered

Besök resursen Diskussionen om straffsatser – Hollywood style på Malmö delar.  Läs in dig på övningen.

 

Genomför 

Genomför övningen på det sätt som resursen stipulerar.

 

Till elever

I detta moment får du en chans att fundera vidare kring hur vi kan motverka brott i Sverige och också hur olika sorters straff påverkar (eller inte påverkar) människors beteende.

 

Genomför

  • Läs eller lyssna på det dokument som din lärare tillhandahåller.
  • Svara på frågorna och var beredd att delta i den diskussion om frågorna som din lärare håller i.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.