Gå direkt till innehållet

En lektion under vilken du som lärare:

  • Introducerar hela arbetsområdet genom att hoppa direkt in i pudelns kärna.
  • Presenterar den pedagogiska planeringen.
  • Bestämmer examinationsformer tillsammans med eleverna.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Ett land helt utan brottslighet

Lag och rätt

Till lärare

Ett moment i vilket du låter eleverna ta på sig rollen som justitieminister och försöka hitta att sätt att få ner brottsligheten till noll.

 

Förbered

Besök resursen Att utrota all brottslighet på Malmö delar. Läs in övningen.

 

Genomför 

Genomför övningen på det sätt som resursen stipulerar. Minska ner den i omfång om du upplever att det är viktigt att också hinna med att gå igenom arbetsområdesbeskrivning och examinationsplanering under samma lektion.

Till elever

Du är justitieminster (ministern ansvarig för lag och ordning) och har fått ett mycket utmanande uppdrag från statsministern: att komma på sätt att få ner brottsligheten till noll (0).

 

Genomförande

Läs övningen och följ instruktionerna. Kom ihåg att det inte handlar om att sänka brottsligheten utan att helt och hållet bli av med den. Kom inte med förslag som inte helt löser uppgiften. Fundera själv och sedan i de grupper som din lärare sätter ihop.

När du är klar och din grupp är klar – var beredda att presentera era förslag för klassen.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Genomgång av pedagogisk planering

Lag och rätt

Till lärare

Ett moment i vilket du går igenom den pedagogiska planeringen.

 

Förbered

Förbered momentet innan lektionen genom att plocka fram och gå igenom den pedagogiska planeringen.

 

Genomför

Gå igenom den pedagogiska planeringen med eleverna. Lägg särskild vikt vid vad som faktiskt ska göras under arbetsområdet, vilka färdigheter som övas och vilka kunskapskrav som ska bedömas. Var konkret, ge exempel. Inbjud eleverna att ställa frågor. Lämna inte planeringen förrän alla elever säkert vet vad som förväntas av dem.

Till elever

För att veta vad arbetsområdet handlar om, varför ni läser det, vad du ska kunna när det är över och hur du ska kunna visa din kunskap går ni tillsammans igenom områdets pedagogiska planering.

Lyssna, anteckna vid behov och ställ frågor om det är något du inte förstår.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Diskussion om och val av examinationsformer

Lag och rätt

Till lärare

Ett moment i vilket ni tillsammans bestämmer på vilket sätt ni ska arbeta med arbetsområdet, hur det ska examineras och vilka tidsramar som gäller.

 

Förbered

Förbered momentet genom att mycket tydligt att koll på vad du som lärare ser som måsten inför arbetsområdet och vad som faktiskt är öppet för elevinflytande. Utifrån dessa ramar kan du sedan bjuda in eleverna till att få riktigt inflytande över de faktorer som faktiskt inte är huggna i sten på grund av saker som schema, terminsplanering etc. 

 

Genomför

Diskutera med eleverna. Berätta vad slutmålet ska bli och inbjud dem att hjälpa till att hitta bästa vägen dit – för klassen och för sig själva som elever. Tänk på att det ju inte alltid är viktigt att alla elever göra på samma sätt hela tiden.

 

Förslag på tänkbara examinationer för arbetsområdet

  • Genomför ett rättegångsspel där eleverna ikläder sig rollen av de olika medverkande i en rättegång. Låt eleverna få tid att förbereda sig genom att läsa in sig, prata med vittnen, förbereda utfrågningar, titta på domar från motsvarande brott etc. Låt också eleverna få tid att öva hela rättegången från start till slut. Genomför sedan rättegången och filma den. Gör filmen tillgänglig för alla elever genom exempelvis Google Classroom och följ sedan upp rättegången med en examinerande fråga i stil med: Kommentera rättegången och domen mot X. Ta ställning till om du tycker att domen var korrekt eller inte. Förankra dina åsikter med fakta från förundersökningen och med hänvisningar till vad som hände under den faktiska rättegången. Om du tycker att den eventuella påföljden är rimligt – förklara varför. Om du inte tycker att påföljden är rimligt – förklara varför. Använd genomgående korrekt terminologi.
  • Skriv en insändare rörande svensk kriminalvård där du förespråkar en ändring av hur den borde vara. Lägg fram argument baserade på fakta som stöder den förändring du vill göra. Skriv också ett svar på din egen insändare där du vänder dig emot denna förändring. Lägg också i denna insändare fram argument som stöder sig på fakta som visar varför förändringen är dålig.

 

 

Till elever

Det finns många olika sätt att examinera arbetsområdet om lag och rätt.

Med er lärare som utgångspunkt, hjälp till att bidra med tanker och idéer hur ni bäst kan visa er kunskap. Vilken examinationsform passar dig bäst personligen, vilket examinationsform skulle du behöva öva på för att förbättra dina färdigheter, vilken examinationsform tycker du verkar lämpligast med tanke på den tid ni har till förfogande?

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.