Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

128 träffar

TVÄTTA KLÄDER – med naturens tvättmedel

Hur tvättade man kläder innan vi hade den typen av tvättmedel som vi har idag? I den här övningen upptäcker eleverna att både björklöv och kastanjeblad har tvålämne i sig.    Gör så här! Material...

Från gissning till hypotes

I detta resursmaterial ges exempel på hur man kan utveckla hypotesbegreppet. Från att eleverna får gissa till att de får ställa kvalificerade hypoteser och planera undersökningar. Progressionen sker g...

Filer och länkar till ”Fotosyntes och förbränning – två motgående livsprocesser”

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

FOTOSYNTES OCH FÖRBRÄNNING – TVÅ MOTGÅENDE LIVSPROCESSER

3. FOTOSYNTES OCH FÖRBRÄNNING – TVÅ MOTGÅENDE LIVSPROCESSER A) Arbeta med övningen Förbränning i olika former. Här får eleverna ökad förståelse för likheterna när förbränning sker vid eldning, m...

Filer och länkar till ”Repetition av fotosyntes och förbränning”

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

REPETITION AV FOTOSYNTES OCH FÖRBRÄNNING

2. REPETITION AV FOTOSYNTES OCH FÖRBRÄNNING A) Som repetition och fördjupning om fotosyntes ser ni en film som beskriver fotosyntes, ett exempel är en film som finns på NE.se https://www.ne.se/play/tw...

Filer och länkar till ”Förtest – fotosyntes och förbränning”

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

FÖRTEST – FOTOSYNTES OCH FÖRBRÄNNING

1. FÖRTEST – FOTOSYNTES OCH FÖRBRÄNNING A) Inled arbetet med att berätta att ni ska arbeta med fotosyntes och förbränning och att processerna kan kopplas ihop. I övningen Mötas på mitten får ele...

TVÅ VIKTIGA KEMISKA REAKTIONER – FOTOSYNTES OCH FÖRBRÄNNING

Detta arbete fokuserar på att visa hur de motgående livsprocesserna fotosyntes och förbränning kompletterar varandra. Fördjupat arbete kring växtens livscykel, fotosyntes och förbränning samt kroppens...

Kreativitet och skojigheter: Lärorikt och roligast

Efter att ni läst kapitel 9, samtala med eleverna om boken och alla övningar ni gjort: Vad kommer de särskilt ihåg från boken? Vilka övningar om vänskap och relationer minns de? Vad har varit allra r...