Gå direkt till innehållet

Vattnet är livsviktigt! Varför då? Jo, vattnets egenskaper gör det användbart i många sammanhang. Det kan handla om torka, översvämningar, varför näsan på en staty ”försvinner” med tiden eller varför kroppen måste ha vatten för att fungera.

I detta arbetsområde kikar vi närmare på vattnets egenskaper, som du som lärare kan ta med dig in i många andra ämnen än just bara de naturvetenskapliga. I grund och botten är ämnesområdet naturvetenskapligt. Det bidrar till att de vunna kunskaperna kan användas ämnesövergripande eller ge en möjlighet till att arbeta ämnesövergripande mellan lärare i exempel NO och SO. I lektion 3 skapar eleven en digital berättelse som bidrar till att utveckla de språkliga förmågorna utifrån nyvunna ord och begrepp som sätts in i ett sammanhang.

Filmen nedan tar upp det som lektionerna kommer att handla om (ytspänning, vatten som lösningsmedel, kemiska egenskaper på molekylnivå samt vattnets kok- och smältpunkt).

Vatten är det absolut vanligaste lösningsmedlet både i naturen och i samhället. Med vatten som lösningsmedel och transportör vill kursplanen göra eleverna medvetna om att vattnets förmåga att lösa ämnen är en förutsättning för livet.

I lektion 2 gör eleverna varsin skärminspelning med hjälp av en app (chromebook) eller länk (dator). Om ni inte arbetat med detta tidigare är förslaget att gå igenom arbetsområdet Loom – skärminspelning med fönster (chromebook) eller Screencast-o-matic – skärminspelning med fönster (dator ) innan.

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Lektion 1: Välkommen in!

Lektionsmål: Eleven har kännedom om att vattenmolekylen innehåller en fördelning av laddningar som gör vattnet till ett bra lösningsmedel för vanligt koksalt. Förberedelse för läraren Inför lektionen...

Lektion 2: Gå på vatten och lite till …

Lektionsmål: Eleven har förståelse för att vattenmolekylernas polaritet gör att de håller ihop och bildar en sammanhängande yta. Det ytan håller ihop så pass starkt att vissa djur kan gå på den. Elev...

Lektion 3: Värme och vatten, kan det va nåt?

Lektionsmål: Eleven känner till att vattnet har olika faser vid olika temperaturer. Eleven tränar olika begrepp inom ämnesområdet. Eleven använder ord och begrepp tillsammans med ett kreativt skapand...