Gå direkt till innehållet

Här presenterar grupperna vad de kommit fram till samt att ni diskuterar resultatet i helgrupp. Alla reflekterar/utvärderar också individuellt kring arbetsområdet. Ni tar också ställning till om det är relevant att träffa förvaltaren och diskutera era resultat från miljöanalysen.

Moment:

  • Presentation av de respektive grupperna.
  • Diskutera vad resultatet från den sammanvägda miljöanalysen betyder?
  • Individuell reflektion (Classroom).
  • Bestäm om ni ska träffa förvaltaren och diskutera era resultat.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Presentation Miljöanalys

Miljöanalys – 2

Till lärare

Låt grupperna presentera sina respektive analyser för varandra. Diskutera vad den samlade bilden säger. För jämförelser bland annat på skolans el och vattenanvändning kan ni använda Serviceförvaltningens siffror på Komin. se tillhörande länk nedan.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Individuell reflektion arbetsområdet

Miljöanalys – 2

Till lärare

Låt eleverna reflektera själva och lämna in reflektionen individuellt via Classroom.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Dialog med skolbyggnadens förvaltare?

Miljöanalys – 2

Till lärare

Fundera tillsammans med eleverna vem som mer borde få ta del av deras miljöanalys av skolan. Om ni har möjlighet kan ni bjuda in skolbyggnadens förvaltare till ett dialogmöte. Om hen har möjlighet att delta i ett sådant kan ni låta varje grupp berätta kort vad de kommit fram till och gemensamt diskutera möjliga förbättringsområden.

Fråga skolans administrativa chef om kontaktuppgifter till skolbyggnadens förvaltare. 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.