Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

354 träffar

Filer och länkar till ”Repetition av fotosyntes och förbränning”

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

REPETITION AV FOTOSYNTES OCH FÖRBRÄNNING

2. REPETITION AV FOTOSYNTES OCH FÖRBRÄNNING A) Som repetition och fördjupning om fotosyntes ser ni en film som beskriver fotosyntes, ett exempel är en film som finns på NE.se https://www.ne.se/play/tw...

Filer och länkar till ”Förtest – fotosyntes och förbränning”

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

FÖRTEST – FOTOSYNTES OCH FÖRBRÄNNING

1. FÖRTEST – FOTOSYNTES OCH FÖRBRÄNNING A) Inled arbetet med att berätta att ni ska arbeta med fotosyntes och förbränning och att processerna kan kopplas ihop. I övningen Mötas på mitten får ele...

TVÅ VIKTIGA KEMISKA REAKTIONER – FOTOSYNTES OCH FÖRBRÄNNING

Detta arbete fokuserar på att visa hur de motgående livsprocesserna fotosyntes och förbränning kompletterar varandra. Fördjupat arbete kring växtens livscykel, fotosyntes och förbränning samt kroppens...

Kreativitet och skojigheter: Lärorikt och roligast

Efter att ni läst kapitel 9, samtala med eleverna om boken och alla övningar ni gjort: Vad kommer de särskilt ihåg från boken? Vilka övningar om vänskap och relationer minns de? Vad har varit allra r...

Vänskap och relationer: Drömmar

Efter att ni läst kapitel 9, samtala med eleverna om drömmar: Brukar de komma ihåg vad de drömmer om när de sover? Prata om roliga drömmar och läskiga drömmar, vad är vanligast? Prata om dagdrömmar....

Experiment: Magnetism

Efter att ni läst kapitel 9, samtala med eleverna om berättelsen Anton drömmer om: Kommer de ihåg vilket naturvetenskapligt fenomen Anton drömmer om? Kan de återberätta drömmen: Vem handlade den om,...

Kapitel 9 – Drömmen

Kapitlet innehåller 3 lektioner/moment:   Experiment: Magnetism Vänskap och relationer: Drömmar Kreativitet och skojigheter: Lärorikt och roligast

Kreativitet och skojigheter: Roliga historier

Efter att ni läst kapitel 8, samtala med eleverna om vitsar: Kommer de ihåg vitsen som Mackan berättar? Har de hört den förut? Är det någon i klassen som kan någon mer historia om Bellman? Kan de and...