Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

354 träffar

BIOLOGI 1: MOLEKYLÄRGENETIK

Detta avsnitt i Biologi 1 sammanfattas och presenteras i Google-presentation med text och bilder, samt med ljudinspelning av texten. Bilder och bildtexter är inte intalade. De kommer inte att översätt...

BIOLOGI1: RAPPORTSKRIVNING OCH VETENSKAPLIG METOD

Detta avsnitt i Biologi 1 sammanfattas och presenteras i Google-presentation med text och bilder, samt med ljudinspelning av texten. Bilder och bildtexter är inte intalade. De kommer inte att översätt...

BIOLOGI 1: EKOLOGI

Detta avsnitt i Biologi 1 sammanfattas och presenteras i Google-presentation med text och bilder, samt med ljudinspelning av texten. Bilder och bildtexter är inte intalade. De kommer inte att översätt...

Biologi 1: Kretslopp och miljö

Detta avsnitt i Biologi 1 sammanfattas och presenteras i Google-presentation med text och bilder, samt med ljudinspelning av texten. Det pedagogiska upplägget är att många svåra begrepp förklaras. I slutet av presentationen finns utvalda länkar som är tänkta att eleverna själv kan ta del av för att fördjupa sina kunskaper inom området. Presentationen passar även för undervisning utan översättning.

TAGGAD PÅ INSTA

TEMAT ”STÖD OCH STRATEGIER” BESTÅR AV FÖLJANDE OMRÅDEN: Bekämpa näthatet Taggad på Insta I det här området lyfts ett problem fram som eleverna kan möta i sociala medier. De får föra etis...

BIOLOGI 1: CELLER OCH VIRUS

Detta avsnitt i Biologi 1 sammanfattas och presenteras i en YouTube-film och i en Google-presentation med text och bilder, samt med ljudinspelning av texten. Bilder och bildtexter är inte intalade. De...

VÄRDEGRUND OCH SOCIALA MEDIER

TEMAT ”MIN DIGITALA VARDAG” BESTÅR AV FÖLJANDE OMRÅDEN: Värdegrund och sociala medier Kärlek och hat på sociala medier I det här området pratar eleverna med varandra om sociala medier. ...

KÄRLEK OCH HAT PÅ SOCIALA MEDIER

TEMAT ”MIN DIGITALA VARDAG” BESTÅR AV FÖLJANDE OMRÅDEN: Värdegrund och sociala medier Kärlek och hat på sociala medier I det här området reflekterar eleverna över hur deras eget mående p...

KOMMENTARER OM KOMMENTARER

TEMAT ”SPRÅKBRUK” BESTÅR AV FÖLJANDE OMRÅDEN: Kommentarer om kommentarer Prata med emojis I det här området möter eleverna kommentarer som är vanligt förekommande på nätet. De får själva...

PRATA MED EMOJIS

TEMAT ”SPRÅKBRUK” BESTÅR AV FÖLJANDE OMRÅDEN: Kommentarer om kommentarer Prata med emojis I det här området synliggörs vilka emojis eleverna främst använder när de kommunicerar med varan...