Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

354 träffar

VATTNETS KRETSLOPP

4. VATTNETS KRETSLOPP A) Visa fotografierna från besöket för eleverna. Diskutera tillsammans vad ni gjorde och såg under besöket på Gröna Tak. Skriv ner efterhand som eleverna berättar. Text och bild...

BESÖK PÅ GRÖNA TAK-INSTITUTET

3. BESÖK PÅ GRÖNA TAK-INSTITUTET A) Om ni inte har bokat besök på Grönatakinstitutet/Augustenborgs botaniska takträdgård görs detta via hemsidan https://greenroof.se/skolmaterial/ Information om besök...

Filer och länkar till ”Sagor från taket”

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

SAGOR FRÅN TAKET

2. SAGOR FRÅN TAKET A) Under besöket på Gröna tak institutet kommer ni att lyssna på fyra olika sagor. För att förbereda eleverna tittar ni på sagorna tillsammans i filmen Jakten på vattnet (alla dela...

Filer och länkar till ”Vattenpölen”

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

VATTENPÖLEN

1. VATTENPÖLEN Fotografera händelseförloppen under moment B till D. Dessa fotografier kommer att användas under F. A) Inled arbetet med att se filmen Vattensafari – Jakten på vattnet. Filmen fin...

VATTENSAFARI

Hur rör sig vatten och hur kan vi få syn på det i Malmö? På Augustenborg finns fina förutsättningar både på de gröna taken och bland markens vattenkanaler. I det här lektionspaketet får eleverna bekan...

TAGGAD PÅ INSTA

TEMAT ”STÖD OCH STRATEGIER” BESTÅR AV FÖLJANDE OMRÅDEN: Bekämpa näthatet Taggad på Insta I det här området lyfts ett problem fram som eleverna kan möta i sociala medier. De får föra etis...

Filer och länkar till ”Fotosyntes och förbränning – två motgående livsprocesser”

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

FOTOSYNTES OCH FÖRBRÄNNING – TVÅ MOTGÅENDE LIVSPROCESSER

3. FOTOSYNTES OCH FÖRBRÄNNING – TVÅ MOTGÅENDE LIVSPROCESSER A) Arbeta med övningen Förbränning i olika former. Här får eleverna ökad förståelse för likheterna när förbränning sker vid eldning, m...