Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

361 träffar

Bina på flustret – introduktionsfilm

Börja med att titta på introduktionsfilmen – bina på flustret Berätta för eleverna att ni ska påbörja ett nytt arbetsområde som handlar om honung och bin. 

Pollinationen – den största binyttan

  Berätta att ni under denna lektion ska jobba med binas insamling av nektar från blommorna. Bina pollinerar växterna. Växter kan även pollineras via vinden. Bina lägger ner ett väldigt ihärdigt...

Hur bina flyger och insamling av honungen

  Bi fråga 1: Bina lär sig känna igen allt i sin nära omgivning så att de lätt hittar tillbaka till kupan (bihuset). Om man flyttar kupan under säsongen så flyger bina fel eftersom de har vant si...

Hur honungen håller sig

I all hantering av livsmedel är det viktigt med god hygien. Så är det också med honung. Däremot håller sig honung länge eftersom det innehåller mycket socker. Socker är konserverande (= gör att det hå...

Att slunga honung

  För att kunna få av honungen från honungsramarna utan att förstöra honungen brukar man snurra ramarna i en slags tunna som kallas honungsslunga. Då rinner den flytande honungen ner i en spann d...

Lite bi-ekonomi

I detta moment ska eleverna räkna på en biodlares utgifter och inkomster:.   Bi-fråga 3:   T.ex: En biodlare får 35 kg honung från en bikupa ett år. Hen säljer honungen för 100 kr/kg. Hen ha...

Repetition

Samtala med eleverna om förra lektionen. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak denne minns från förra passet.

Moment 4: Kolla svaret!

Följande moment måste genomföras mycket senare än moment 3 i o m att det tar tid att erhålla svar från forskarna! När svaren har erhållits är det dags att göra en uppföljning av frågorna, som skrevs t...

Övervintring

När bina sitter i sin kupa på vintern har de inte möjlighet att flyga ut och hämta någon föda. De bin  som av misstag flyger ut fryser oftast ihjäl, innan de hinner hem till kupan. Den värmekälla som...

Reflektioner

Låt eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig under lektionen. Försök gör en liknelse med hur det var under övningen och hur bina sitter när de övervintrar. Fyll i en kort enkät/utvärdering. Be...