Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

354 träffar

Övervintring

När bina sitter i sin kupa på vintern har de inte möjlighet att flyga ut och hämta någon föda. De bin  som av misstag flyger ut fryser oftast ihjäl, innan de hinner hem till kupan. Den värmekälla som...

Moment 4: Kolla svaret!

Följande moment måste genomföras mycket senare än moment 3 i o m att det tar tid att erhålla svar från forskarna! När svaren har erhållits är det dags att göra en uppföljning av frågorna, som skrevs t...

Repetition

Samtala med eleverna om förra lektionen. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak denne minns från förra passet.

”Gamla” användningsområden för honung

Det finns en mängd ”gamla” användningsområden för honung, se nedan: 1/ Som sötningsmedel i thé 2/ Honung med citron i varmt vatten (honungsvatten) vid förkylning 3/ Till glasering vid grillning 4/ Dir...

”Nya” användningsområden för honung

Idag finns det även en mängd ”nya ” användningsområden för honung. 1/ Används numera på sjukhus vid svårläkta sår t.ex. brännskador. 2/ Kan tillsättas när man tvättar håret för att få glansigare...

Reflektioner

Vad är den största nyttan för oss människor med bin? Är det honungen, vaxet eller pollinationen? Låt eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig under lektionen. Be några att dela med sig av sina...

Honungen – mer än vanligt socker

Honungen innehåller framför allt sockerarterna fruktos och glukos. Honungen är binas vintermat. I vanligt strösocker finns det sackaros. Tack vare honungen kan de hålla värmen hela vintern trots att d...

Moment 3: Dags att ställa frågor till en forskare!

FÖRBEREDELSER FÖR LÄRAREN Gå igenom webbsidan först. Kontrollera var eleverna ska ställa sina frågor någonstans (du klickar på listan med ”Fråga om…”). Eleverna delas in i grupper (t...

Moment 2: Karin och du träffar Sveriges häftigaste forskare!

Eleverna väljer två filmer att titta på, på sidorna Vetenskapsfestivalen där forskare kort beskriver sin forskning och/eller Göteborgs Universitets sida. I klassen kan ni tillsammans titta på ett förs...

Moment 1: Vem är det som forskar?

Vilka förkunskaper har eleverna om en forskare? Vem är det? Hur ser han/hon ut?: – Låt eleven skissa en bild över hur en forskare ser ut och vad han/hon gör. Skriv inga namn på skisserna.  Skiss...