Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

362 träffar

Moment 4: Kolla svaret!

Följande moment måste genomföras mycket senare än moment 3 i o m att det tar tid att erhålla svar från forskarna! När svaren har erhållits är det dags att göra en uppföljning av frågorna, som skrevs t...

Potatisfälla – moment 3

GÖRA POTATISFÄLLA Visa instruktionsfilmen “Potatisfälla” för eleverna (se nedan). Gå sedan ut till lämpligt ställe på skolgården eller i dess närhet.  (som inspiration till dig som lärare kan du titt...

Vem äter vem – moment 4

Samla eleverna och låt dem fundera en stund på vad de lärt sig under lektionen och under hela arbetsområdet om näringskedjor. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att u...

Vem äter vem – moment 3

Skriv ut så många uppsättningar av bilderna till spelen som du behöver (se bifogade filer, moment 1). Klipp ut bilderna och laminera dem gärna. Eventuellt kan eleverna hjälpa till med dessa förberedel...

Vem äter vem – moment 2

Berätta för eleverna att ni under denna och några andra lektioner ska lära mer om näringskedjor och näringsvävar genom att spela olika spel. Spelen är följande: Med andra ord. Kortspelet “3-i-rad”...

Vem äter vem – moment 1

Samtala med eleverna om insektshotellen och om insekterna ni tittat på. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns från den övningen. Titta även på dagg...

Insektshotell – moment 4

Låt eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig under lektionen. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att kryssa i sina Näringskedjor-matris. I samband med när ni...

Insektshotell – moment 3

GÖRA INSEKTSFÄLLA Med hjälp av burkar, kartonger och naturmaterial låter du eleverna tillverka insektshotell. Låt gärna eleverna jobba i par eller mindre grupper. Bilden nedan kan fungera som inspir...

Insektshotell – moment 2

Berätta att ni under denna lektion ska göra insektshotell av kartonger, burkar och olika naturmaterial. Under en senare lektion kommer ni att titta i fällorna. Skriv upp lektionsmålet på tavlan ”Kunn...

Insektshotell – moment 1

Om ni inte redan tittat i potatisfällorna gör ni det nu. Samtala sedan med eleverna om den övningen. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns. Fortsätt...