Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

357 träffar

Moment 1: Introduktion av spelet om bananflugan

Dags att lära känna spelreglerna och spela spelet. Som lärare läser du igenom sidorna och klickar dig runt så att du känner till vad det handlar om och vad man kan hitta på sidorna. Kanske det finns o...

Potatisfälla – moment 4

Låt eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig under lektionen. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att kryssa i sina Näringskedjor-matris.  I samband med när ni...

Potatisfälla – moment 3

GÖRA POTATISFÄLLA Visa instruktionsfilmen “Potatisfälla” för eleverna (se nedan). Gå sedan ut till lämpligt ställe på skolgården eller i dess närhet.  (som inspiration till dig som lärare kan du titt...

Potatisfälla – moment 2

Berätta att ni under denna lektion ska göra insektsfällor av potatisar. Under en senare lektion kommer ni att titta i fällorna. Skriv upp lektionsmålet på tavlan ”Kunna tillverka en potatisfälla och...

Potatisfälla – moment 1

Börja lektionen med att titta i daggmaskpåsarna. Samtala sedan om övningen. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns från förra passet. Fortsätt tills...

Daggmask – moment 4

Låt eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig under lektionen. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att kryssa i sina Näringskedjor-matris. I samband med när ni...

Daggmask – moment 3

Under återkopplingen pratade ni om blad. Berätta för eleverna att blad och alla växter innehåller näring och energi. Näringingsämnena finns i jorden och i vattnet som växterna suger upp. Energin komme...

Daggmask – moment 2

Berätta att ni under denna lektion ska påbörja en övning där ni ska undersöka daggmaskar. Undersökningen kommer att pågå under flera veckor. Skriv upp lektionsmålet på tavlan ”Kunna undersöka daggmas...

Vem äter vem – moment 2

Berätta för eleverna att ni under denna och några andra lektioner ska lära mer om näringskedjor och näringsvävar genom att spela olika spel. Spelen är följande: Med andra ord. Kortspelet “3-i-rad”...

Blad – moment 4

Låt eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig under lektionen. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att kryssa i sina Näringskedjor-matris.