Gå direkt till innehållet

Hur biodlaren skördar och bereder honungen

Den här lektionen går ut på att eleverna:

  • Skapar sig en förståelse för hur biodlaren skördar och bereder honungen.
  • Tar reda på hur honungen kan tas ur de sköra vaxkakorna utan att dessa förstörs.
  • Funderar över hur honungen som är i fast form i burkarna kan hällas ut ur honungsslungan.
  • Svarar på frågan varför man skall vara noggrann med hygienen vid all livsmedelshantering.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Hur honungen håller sig

Hur biodlaren skördar och bereder honungen

Till lärare

I all hantering av livsmedel är det viktigt med god hygien. Så är det också med honung. Däremot håller sig honung länge eftersom det innehåller mycket socker. Socker är konserverande (= gör att det håller länge).

Honung kan hålla sig flera år i en burk.

Hur skulle det gå om man lät en gurka, en liter mjölk eller en leverpastejmacka stå i kylskåpet ett år?

Om ni gör experimentet att lägga en ostmacka i en plastpåse i ett soligt fönster, en vecka.

Hur ser den ut då?  2 veckor? 1 månad? (Tips: släng den utan att öppna plastpåsen!)

Man måste ju tillämpa god hygien vid all livsmedelshantering. Ä det någon som vet hur personalen är klädda på ett mejeri? Varför är det så noga med hygien?

Låt eleverna resonera och diskutera kort i grupp om 3-4personer, redovisa sedan det ni kommit fram till muntligt i klassen.

Till elever

I all hantering av livsmedel är det viktigt med god hygien. Så är det också med honung. Däremot håller sig honung länge eftersom det innehåller mycket socker. Socker är konserverande (= gör att det håller länge)

Honung kan hålla sig flera år i en burk.

Hur skulle det gå om man lät en gurka, en liter mjölk eller en leverpastejmacka stå i kylskåpet ett år?

Resonera och diskutera kort i grupp om 3-4personer. Redovisa sedan det ni kommit fram till muntligt i klassen.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Att slunga honung

Hur biodlaren skördar och bereder honungen

Till lärare

För att kunna få av honungen från honungsramarna utan att förstöra honungen brukar man snurra ramarna i en slags tunna som kallas honungsslunga. Då rinner den flytande honungen ner i en spann där man också silar den.

Ramarna är gjorda av trä där sedan bina byggt vaxceller. Alla bin har egna vaxkörtlar där de producerar vax.

Se den animerade filmen med honungsslungan.

Bi-fråga 2:

  • Hur många burkar honung (350 grams) blir det ungefär av 40 kg honung?
  • Hur många burkar honung (700 grams) blir det ungefär av 40 kg honung?

Ett vanligt pris är 40 kr/burk för 350 grams och 60 kr/burk för 700 grams.

  • Vilket ger bäst förtjänst om både 350-grams burkarna och 700-grams burkarna kostar ungefär 4 kr/st?

Till elever

Se den animerade filmen om avtäckning av vax och med honungsslungan.

För att kunna få av honungen från honungsramarna utan att förstöra honungen brukar man snurra ramarna i en slags tunna som kallas honungsslunga. Då rinner den flytande honungen ner i en spann där man också silar den.

Ramarna är gjorda av trä där sedan bina byggt vaxceller. Alla bin har egna vaxkörtlar där de producerar vax.

Liten tecknad film med honungsslunga?

 

Bi-fråga 2:

  • Hur många burkar honung ( 350 grams) blir det ungefär av 40 kg honung?
  • Hur många burkar honung (700 grams) blir det ungefär av 40 kg honung?

Ett vanligt pris är 40 kr/ burk för 350 grams och 60 kr / burk för 700 grams.

  • Vilket ger bäst förtjänst om både 350-grams burkarna och 700 grams burkarna kostar ungefär 4 kr/st

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Lite bi-ekonomi

Hur biodlaren skördar och bereder honungen

Till lärare

I detta moment ska eleverna räkna på en biodlares utgifter och inkomster:.

Bi-fråga 3:

Exempel: En biodlare får 35 kg honung från en bikupa ett år.

Hen säljer honungen för 100 kr/kg.

Hen har utgifter för socker (mat till bisamhället under vintern): 16 kg à 10 kr.

350 grams glasburkar kostar 6 kr/burk.

Hur mycket tjänar hen?

(Här förutsätts att bikupor och tillbehör redan finns och inte behöver köpas in).

Till elever

I detta moment ska ni räkna på en biodlares utgifter och inkomster:.

Bi-fråga 3:

Exempel: En biodlare får 35 kg honung från en bikupa ett år.

Hen säljer honungen för 100 kr/kg.

Hen har utgifter för socker (mat till bisamhället under vintern): 16 kg à 10 kr.

350 grams glasburkar kostar 6 kr/burk.

Hur mycket tjänar hen?

(Här förutsätts att bikupor och tillbehör redan finns och inte behöver köpas in).

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.