Gå direkt till innehållet

Honungen består inte av samma sockerarter som vanligt socker. Det innehåller glukos och fruktos. Dessutom finns det nyttiga magbakterier i honung.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Repetition

Honungens sammansättning

Till lärare

Samtala med eleverna om förra lektionen. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak denne minns från förra passet.

Till elever

Fundera på vad du minns från förra lektionen.

Var sedan beredd på att göra en kort redogörelse.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Övervintring

Honungens sammansättning

Till lärare

När bina sitter i sin kupa på vintern har de inte möjlighet att flyga ut och hämta någon föda. De bin som av misstag flyger ut fryser oftast ihjäl, innan de hinner hem till kupan. Den värmekälla som bina har är deras honung och det socker som de fått på hösten. De sitter tätt tillsamman i en ”boll”. Drottningen sitter i mitten och behöver alltid ha 32 grader Celcius. De andra får turas om att sitta i mitten eller ytterst. Även om det är 20 minusgrader ute kan de värma sig tillräckligt om de har tillräckligt med honung. Vissa år då våren är väldigt sen kan bina svälta ihjäl. De delar på den sista honungen till sista droppen. En för alla, alla för en.

Lite liknande beteende finns hos till exempel blåmesar. Kalla vinternätter klumpar många mesar ihop sig i en fågelholk. Då har de betydligt större chans att hålla värmen än om de satt ensamma på en gren.

Övning:

Dela in klassen i tre grupper. En person i varje grupp är drottning.

Bege er sedan utomhus (oberoende av väder). Drottningen står i mitten och de andra (arbetsbina) klumpar ihop sig runt henne. Är det tillräckligt varmt hos hen? Hur känns det att vara ytterst?

Hur skulle man kunna göra för att ingen skall frysa för mycket? 

Till elever

Övning:

Klassen delas upp i tre grupper. En person i varje grupp är drottning åt gången.

De går nu ut utomhus (gärna på vintern). Drottningen står i mitten och de andra (arbetsbina) klumpar ihop sig runt henne. Är det tillräckligt varmt hos hen? Hur känns det att vara ytterst?

Hur skulle man kunna göra för att ingen skall frysa för mycket? 

Resonera och diskutera i gruppen och redogör vad ni kommer fram till.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Reflektioner

Honungens sammansättning

Till lärare

Låt eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig under lektionen. Försök gör en liknelse med hur det var under övningen och hur bina sitter när de övervintrar.

Fyll i en kort enkät/utvärdering.

Be några av eleverna att dela med sig av sina tankar.

Till elever

Fundera en stund på vad ni har lärt er under lektionen. Försök gör en liknelse med hur det var under övningen och hur bina sitter när de övervintrar. Förklara hur du tänker.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Honungen – mer än vanligt socker

Honungens sammansättning

Till lärare

Honungen innehåller framför allt sockerarterna fruktos och glukos. Honungen är binas vintermat. I vanligt strösocker finns det sackaros. Tack vare honungen kan de hålla värmen hela vintern trots att det kanske är många minusgrader ute. Drottningen sitter i mitten av alla bina i kupan. De har trängt ihop sig i en stor klump. Hon skall ha över 30 grader Celcius oberoende av hur kallt det är ute.

Om man tar honung från bina på hösten måste man ge dem strösocker upplöst i vatten i stället. De måste ju ha något att äta och hålla värmen med under vintern.

Till elever

Honungen innehåller framför allt sockerarterna fruktos och glukos. Honungen är binas vintermat. I vanligt strösocker finns det sackaros. Tack vare honungen kan de hålla värmen hela vintern trots att det kanske är många minusgrader ute. Drottningen sitter i mitten av alla bina i kupan. De har trängt ihop sig i en stor klump. Hon skall ha över 30 grader Celcius oberoende av hur kallt det är ute.

Om man tar honung från bina på hösten måste man ge dem strösocker upplöst i vatten i stället. De måste ju ha något att äta och hålla värmen med under vintern.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.