Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

357 träffar

Moment 2: Karin och du träffar Sveriges häftigaste forskare!

Eleverna väljer två filmer att titta på, på sidorna Vetenskapsfestivalen där forskare kort beskriver sin forskning och/eller Göteborgs Universitets sida. I klassen kan ni tillsammans titta på ett förs...

Moment 1: Vem är det som forskar?

Vilka förkunskaper har eleverna om en forskare? Vem är det? Hur ser han/hon ut?: – Låt eleven skissa en bild över hur en forskare ser ut och vad han/hon gör. Skriv inga namn på skisserna.  Skiss...

Moment 3: Jag och bananflugan – ett experiment: Vad föredrar flugan?

FÖRBEREDELSE FÖR LÄRAREN  (eller om du som lärare låter eleverna göra egna experimentkammaren – en kammare per grupp om fem elever är lagom i så fall). Bilden nedan ger stöd hur experimentkammar...

Moment 2: ”Bananflugejakt” – med rätt att INTE döda!

FÖRBEREDELSER FÖR LÄRAREN Du behöver övermogna frukter som får ligga i en burk utan lock i en orörd hörna i klassrummet. Då det börjar flyga omkring flugor är det dags att samla några. Låt eleverna gå...

Moment 1: Läs om bananflugan

FÖRBEREDELSE FÖR LÄRAREN Gruppera eleverna, tre och tre, innan momentet börjar. Tips 1 till gruppindelningen: Gruppindelning kan ske m h a https://webtools.itgonline.se/ Klicka på fältet Groupie SKAPA...

Vem äter vem – moment 3

Skriv ut så många uppsättningar av bilderna till spelen som du behöver (se bifogade filer, moment 1). Klipp ut bilderna och laminera dem gärna. Eventuellt kan eleverna hjälpa till med dessa förberedel...

Daggmask – moment 1

Samtala med eleverna om förra övningen “Blad”. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns från förra passet. Fortsätt tills ni har pratat om sorteringsöv...

Insektshotell – moment 2

Berätta att ni under denna lektion ska göra insektshotell av kartonger, burkar och olika naturmaterial. Under en senare lektion kommer ni att titta i fällorna. Skriv upp lektionsmålet på tavlan ”Kunn...

Insektshotell – moment 1

Om ni inte redan tittat i potatisfällorna gör ni det nu. Samtala sedan med eleverna om den övningen. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns. Fortsätt...

Moment 2: Spela spelet!

I det ca 10 minuter långa kunskapsspelet Bananflugan – ”Dating & Mating” får du lära känna bananflugan lite närmare! Flash player behövs till detta spel och laddas ner från http:...