Gå direkt till innehållet

Binas jobb är en oerhört viktig ekosystemtjänst. Utan bina hade väldigt många av våra livsmedel saknats.

Under arbetet med ”Honung- en fantastisk biprodukt” kommer ni under 4 lektioner att lära er om binas insamling av nektar, hur man skördar honungen från bina, hur honungen är sammansatt och olika (gamla och nya) användningsområden för honung.

Lektionerna innehåller flera tankeövningar, räkneövningar och kunskapsinlärning av olika slag. Förmågor som tränas är att få inblick i en värld av ekosystemtjänster som vi inte vill vara utan, kommunicera i frågor som handlar om biologisk mångfald, etik, hygien, medicin, teknik mm. samt att använda de naturorienterande ämnenas begrepp, modeller och teorier.

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald – Detta arbetsmoment kan vara en del av ert arbete med att inkludera de globala hållbarhetsmålen för hållbar utveckling i undervisningen. Arbetsområdet berör tydligast mål 15 : Ekosystem och biologisk mångfald men kanske tycker ni att även andra målområden går in i er undervisning. Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen lanserades år 2015 av Förenta nationerna och ska vara uppnådda senast 2030. Målen berör alla och ska relateras till respektive samhälles lokala utmaningar. Läs mer om de globala målen på www.globalamalen.se

Arbetsområdet består av fyra lektioner och varje lektion innehåller fyra moment:

Moment 1: här håller man som lärare en återkopplande diskussion kring vad föregående lektion handlade om. Detta gäller inte den första lektionen där man istället beskriver vad arbetsområdet ska handla om.

Moment 2: här håller man som lärare en introduktion om vad gällande lektion ska innehålla samt redogör för lektionsmålet.

Moment 3: detta är oftast huvudmomentet och här genomförs någon typ av experiment eller övningar enskilt, i par eller i grupp.

Moment 4: lektionen avslutas med ett reflektionsmoment där eleverna får tänka och svara på frågor av typen ”Vad har du lärt dig?” och ”Hur har du lärt dig?”

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Hur honungen tillverkas av bina

Den här lektionen handlar om att eleverna ska kunna förstå hur och varför bina samlar in honung. Samt även förstå vad pollineringen innebär för andra organismer i ekosystemet och vilken nytta vi som m...

Hur biodlaren skördar och bereder honungen

Hur biodlaren skördar och bereder honungen Den här lektionen går ut på att eleverna: Skapar sig en förståelse för hur biodlaren skördar och bereder honungen. Tar reda på hur honungen kan tas ur de s...

Honungens sammansättning

Honungen består inte av samma sockerarter som vanligt socker. Det innehåller glukos och fruktos. Dessutom finns det nyttiga magbakterier i honung.

Gamla och nya användningsområden för honung

För väldigt längesedan var honungen det enda sötningsmedlet. Då fanns det inte något socker att köpa. Men förutom som sötningsmedel finns det idag flera andra användningsområden för honung....