Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

357 träffar

Gör en poster

Eleverna gör en poster där de beskriver ”sin” onödigaste pryl. På postern ska de ha en bild och beskriva sin pryl utifrån den elevinstruktion de följde förra lektionen.  

Utställning och röstning

Låt eleverna hänga upp sina posters i klassrummet. Låt alla gå runt och läsa varandras. Rösta nu fram klassens onödigaste pryl. Använd till exempel google formulär eller vanliga färgglada klisterplupp...

Dialog med skolbyggnadens förvaltare?

Fundera tillsammans med eleverna vem som mer borde få ta del av deras miljöanalys av skolan. Om ni har möjlighet kan ni bjuda in skolbyggnadens förvaltare till ett dialogmöte. Om hen har möjlighet att...

Individuell reflektion arbetsområdet

Låt eleverna reflektera själva och lämna in reflektionen individuellt via Classroom.

Presentation Miljöanalys

Låt grupperna presentera sina respektive analyser för varandra. Diskutera vad den samlade bilden säger. För jämförelser bland annat på skolans el och vattenanvändning kan ni använda Serviceförvaltning...

Miljöanalys av den egna skolan

Presentera att ni ska göra en Miljöanalys av den egna skolan. Dela upp klassen i mindre grupper och låt dem i gruppen komma överens om ur vilket perspektiv de ska analysera skolan. När gruppen bestämt...

Insektshotell – moment 3

GÖRA INSEKTSFÄLLA Med hjälp av burkar, kartonger och naturmaterial låter du eleverna tillverka insektshotell. Låt gärna eleverna jobba i par eller mindre grupper. Bilden nedan kan fungera som inspir...