Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

354 träffar

Blad – moment 1

Börja med att titta på introduktionsfilmen “Näringskedjor”. Ni kommer återkomma till filmen flera gånger under kommande lektioner. Berätta för eleverna att ni ska påbörja ett nytt arbetsområde som ha...

Blad

Lektionsmål: ”Kunna sortera och gruppera växter och naturföremål samt kunna namnge några vanliga växter”. Materiel: Bladnyckel, färgcirkel och Näringskedjor-matris (se bifogad fil, moment 1). Denna le...

NÄRINGSKEDJOR

Under arbetet med näringskedjor kommer ni under 5 lektioner att lära om djurs och växters livscykler. Hur djur och växter kan sorteras och grupperas samt om enkla näringskedjor. En övning om årstidsvä...

VATTEN, BLANDNINGAR & LÖSNINGAR

Under arbetet med vatten kommer ni under fem lektioner att lära om vattnets olika former fast, flytande och gas samt övergångarna mellan dem, det vill säga förångning, kondensering, smältning och stel...