Gå direkt till innehållet

För väldigt längesedan var honungen det enda sötningsmedlet. Då fanns det inte något socker att köpa. Men förutom som sötningsmedel finns det idag flera andra användningsområden för honung.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Repetition

Gamla och nya användningsområden för honung

Till lärare

Samtala med eleverna om förra lektionen. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak denne minns från förra passet.

Till elever

 

Fundera på vad du minns från förra passet.

Förbered dig på att göra en kort redogörelse.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

”Gamla” användningsområden för honung

Gamla och nya användningsområden för honung

Till lärare

Det finns en mängd ”gamla” användningsområden för honung, se nedan:

 • Som sötningsmedel i thé.
 • Honung med citron i varmt vatten (honungsvatten) vid förkylning.
 • Till glasering vid grillning.
 • Direkt på en ”honungsmacka”.
 • För att byta ut socker vid bakning.

 

Låt eleverna undersöka och se vad de kommer fram till i grupp om två och två och låt de sedan redovisa inför klassen.

Förslag på fakta referenser:

www.ne.se

www.ur.se

 

Till elever

Honung har under alla tider haft flera olika användningsområden.

Arbeta gärna två och två och samla på er minst 5 olika användningsområden.

Förslag på faktareferenser på nätet:

 • www.ne.se
 • www.ur.se

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

”Nya” användningsområden för honung

Gamla och nya användningsområden för honung

Till lärare

Idag finns det även en mängd ”nya ” användningsområden för honung:

 • Används numera på sjukhus vid svårläkta sår till exempel brännskador.
 • Kan tillsättas när man tvättar håret för att få glansigare hår.
 • Kan användas vid ansiktstvätt mot akne.
 • Forskare vid lunds Universitet har upptäckt att det finns enzymer i biets mage som har fantastiska egenskaper. Man har bland annat en teori om att vissa av dess enzymer skulle kunna vara av intresse som antibiotika.Eftersom det finns bakterier nu som har blivit resistenta mot vanligt penicillin är den här forskningen av väldigt stort intresse.

 

Uppgift

Låt eleverna undersöka nya användningsområden av honung i par, liknande föregående moment och låt dem sedan redovisa i klass.

Låt dem gärna göra en digital presentation i någon form (kortfilm, Google presentation, digitalt kollage).

(Ge mer tid för det här momentet om det behövs).

 

Förvaring av honung

Honung skall helst förvaras mörkt och svalt. 14 grader Celcius lär vara optimalt.

Om man vill att de ”nyttiga” enzymerna i honungen skall klara sig skall man inte upphetta honungen till mera än 40 grader celsius.

Till elever

 • Känner du till fler användningsområden för honung?

Undersök och ta reda på mer information i par.

Sammanställ era svar i en digital presentation (kortfilm, Google presentation, digitalt kollage).

 • Hur tror du att man helst skall förvara honungen?

Resonera och diskutera, förbered sedan så att ni kan redovisa svaret inför klassen.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Reflektioner

Gamla och nya användningsområden för honung

Till lärare

Fråga

Vad är den största nyttan för oss människor med bin? Är det honungen, vaxet eller pollinationen?

Låt eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig under lektionen. Be några att dela med sig av sina tankar.  

Exit ticket: Be eleverna skriva ner två bra saker med arbetsområdet och en sak som saknades/kunde göras bättre.

Avsluta med att se en kort film om bivax.

 

Till elever

Ta del av lektionsinnehållet och diskutera i klassen.

Fundera samt diskutera även om vad ni har lärt er under hela arbetsområdet.

 

 

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.