Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

476 träffar

Från gissning till hypotes

I detta resursmaterial ges exempel på hur man kan utveckla hypotesbegreppet. Från att eleverna får gissa till att de får ställa kvalificerade hypoteser och planera undersökningar. Progressionen sker g...

Bäckvattnets IK – Information om valet är meningslös om man inte förstår att vi är samhälle tillsammans!

EDIT: Uppdaterad med information som trillat bort från ursprungsversionen Bäckvattnets IK är en påhittad fotbollsförening och liksom hundratals andra riktiga föreningar i Sverige består den av medlemm...

Att arbeta i Goolge Classroom

Målet med denna resurs är att du som pedagog ska lära dig att skapa ett digitalt klassrum för din klass eller undervisningsgrupp. Webbplatsen som resursen länkar till utvecklades under VT 2017 och bes...

Mall för laborationsrapport: åk 4-6

I den här resursen får du en enkel mall för att lära eleverna skriva en laborationsrapport.

Leka prefix

Leka prefix är en resurs där eleverna tränar befästandet av prefixen och omvandlingar i olika enheter genom en ramsa och att kasta en boll. Eleverna får genom rörelse nöta in storleksordning samt R...

Produktiva NO-frågor

Produktiva NO-frågor är ett resursmaterial som försöker visa hur man som lärare, genom att ställa rätt sorts frågor, får eleverna att undersöka mer. Produktiva NO-frågor är nämligen frågor som leder till nya upptäckter mer undersökningar och experimenterande samt till resultat. 

Fiffig metod för att fånga svåra begrepp

Metoden "Concept attainment" (begreppserövrande) är ett sätt att hjälpa elever att kunna och förstå ord och begrepp. Allra bäst funkar det för abstrakta begrepp eller koncept.

Skapa animerad film

Lär dig kreativt skapande av animerad film i det digitala verktyget Animatron. Eleverna får med sig praktiska kunskaper som kan appliceras i alla ämnen. Det ger möjligheter till andra uttryckssätt för...

Rita min hund – Träna geometriska begrepp

Rita min hund är en resurs som låter eleverna träna muntlig kommunikation och att använda geometriska begrepp i en kort och rolig övning där en elev ska guida de övriga i att rita en hund bara genom att göra en beskrivning baserat på geometriska figurer.

Pengarnas historia

Fråga era elever vad de skulle önska sig om de kunde önska sig vad de vill. Chansen är god att en hel del av dem säger pengar. Och oavsett vilken syn en har på pengar så går det inte komma ifrån att d...