Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

480 träffar

9 oktober- Svenska slavhandelns slut

Visste du att den svenska slavhandeln avskaffades officiellt den 9 oktober 1847? Hur ofta pratar vi i skolan om den delen av Sveriges mörka historia?   Koppling till Lgr11 Med denna resurs kommer...

Ankomsten – En estetisk lärprocess om vänskap, inkludering, trygghet och identitet

Resursen utgår från boken Ankomsten av Shaun Tan och innehåller flera olika moment som dramaövningar, läsning, bildanalys och textskrivande. Resursens tematik handlar om vänskap, inkludering, social t...

HJÄLP MED SPRÅKET!

Att förstå ”språket” innebär inte endast att vara duktig på grammatik, ha en god gestaltningsförmåga eller vara en hejare på litterära genrer. För en elev innebär det ofta mycket mer än så...

Striden om internet – länkskatt och censur

Uppdatering av resurs: Den 26 mars 2019 röstade EU-parlamentet igenom ”Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphovsrätt på den digitala inre marknaden” som denna resurs h...

Fiskbensdiagram

I den här resursen lär du dig om fiskbensdiagram som benar upp vad ett problem beror på. Fiskbensdiagram används för att identifiera, sortera, illustrera, kartlägga och skapa en gemensam bild av olika orsaker till ett problem eller ett tillstånd.

FEL FEL FEL FEL FEL FEL FEL!

Lektionen har pågått ett bra tag och du känner hur energin går ner i klassen. Eleverna börjar tappa fokus och du behöver ett avbrott som livar upp utan att du för den skull vill göra något som inte är...

VAR SKA VI ÅKA PÅ KLASSRESA – EN LEKTION I PARLAMENTARISM OCH PROPORTIONALITET

Klassen har fått ett bidrag på 200.000 kronor och kan nu åka på en lyxig klassresa. Frågan är bara var? Eleverna ges chansen att under några minuter mingla runt och prata med varandra och sälja in sin...

DET ÄR VI SOM ÄR SAMHÄLLET TILLSAMMANS

I valtider kommer vi alla SO-lärare att prata om valet. Hur det går till, vilka som är med och vad de tycker. Jag rekommenderar att börja hela arbetsområdet kring valet  med att få eleverna att allra...

Från gissning till hypotes

I detta resursmaterial ges exempel på hur man kan utveckla hypotesbegreppet. Från att eleverna får gissa till att de får ställa kvalificerade hypoteser och planera undersökningar. Progressionen sker g...

BÄCKVATTNETS IK – INFORMATION OM VALET ÄR MENINGSLÖS OM EN FÖRST INTE FÖRSTÅR ATT VI ÄR SAMHÄLLE TILLSAMMANS!

EDIT: Uppdaterad med information som trillat bort från ursprungsversionen Bäckvattnets IK är en påhittad fotbollsförening och liksom hundratals andra riktiga föreningar i Sverige består den av medlemm...