Gå direkt till innehållet

Lektionen har pågått ett bra tag och du känner hur energin går ner i klassen. Eleverna börjar tappa fokus och du behöver ett avbrott som livar upp utan att du för den skull vill göra något som inte är pedagogiskt på något plan. Nu är det hög tid för en omgång ”Fel fel fel fel fel fel fel!” Döpt efter Brasse Brännströms klassiska och återkommande inslag i tv-programmet ”Fem myror är fler än fyra elefanter”.

Med en whiteboard och penna eller ett ritprogram och en projektor kan du snabbt skapa fyra bilder och utifrån dessa låta eleverna klura ut vilken som ska bort. Många olika svar kan bli rätt men oavsett om eleverna faktiskt göra kloka val och motivationer så kan du alltid säga ”Bra tänkt men fel fel fel fel fel fel fel!”, tills någon kommer på just det du tänkt på.

En övning som är rolig, som hjälper eleverna öva upp sin förmåga att se liknader och skillnader på fler plan än bara det ytliga och också tvingar dem att kunna motivera sina tankar på en tydligt och kortfattat sätt. Jag har än inte undervisat en klass där detta inte varit ett välkommet avbrott.

 

 

Förberedelser för läraren

Läs igenom denna planering inför lektionen. Fundera på om du behöver ta fram något specifikt material för att visa eleverna eller om du vill dela ut eller projicera uppgiften  på ett visst sätt. Förbered gärna med en eller två ”Fel fel fel fel fel fel-uppgifter” som du gärna tänkt ut och antingen ritat på förhand för att projicera eller som du har en idé om hur du snabbt kan rita den på tavlan.

 

GENOMFÖRANDE:  Vilken ska bort

 1. Rita eller projicera en fyrkant med fyra fält. I varje fält finns en teckning/ikon på något lätt igenkännbart (en båt, en fingerborg, en giraff eller liknande).
 2. Förklara för eleverna att tre av de fyra bilderna har något gemensamt – att någon form av mönster binder dem samman och  att en av de fyra bilderna följaktligen inte passar in. Be eleverna fundera på vilken som ska bort. Förklara också att det kan finnas flera lösningar som fungerar men att deras uppgift är att hitta just den likhet som du tänker på.
 3. När eleverna kommer med lösningar – se till att de motiverar sina lösningar på ett bra sätt. Ställ motfrågor vid behov. Acceptera ingen luddighet eller otydlighet. Har de kommit med en dålig och/eller ohållbar lösning skjut ner dem skoningslöst med ett ”Fel fel fel fel fel fel” och visa på bristerna i deras resonemang. Har de en bra och godtagbar lösning ge dem beröm för den men säg ändå ”fel fel fel fel fel fel”. Har de gissat rätt så gratulera.
 4. Gör om övningen tills energin i klassen är återställd, tills förmågan är tränad på lämpligt sätt eller tills du och klassen tröttnar.

 

GENOMFÖRANDE: Exempel

När eleverna kommer med  sina förslag med vidhängande motivering så vill du som lärare genom övningen vidga deras idé om hur saker kan jämföras och hur mönster kan hittas på så många olika sätt som möjligt.

 • Kanske tänker eleverna i första hand på utseende och gör jämförelser på hur bilderna ser ut?
 • Kanske är det funktionen som de första går till för att hitta likheter och mönster?
 • Ditt jobb blir att lycka fram så många jämförelsepunkter som möjligt. Kanske kan du förstärka detta genom att vid sidan av bilderna skriva ner bevekelsegrunderna för jämförelsen och för varje gång en elev tänker i helt nya banor uppmärksamma och belöna detta lite extra.
 • Ganska snart bör en sådan lista vid sidan av bilderna vara fylld med ord i stil med utseende, funktion, form, smak, användningsområde, läte, organiskt-icke organiskt, gammalt-nytt, dött-levande, ätbart-inte ätbart och så vidare och så vidare.

Exempel från bilden nedan:

 • I denna fyrkant hittar vi ett tåg, en fot, en hålslagare och en båt.
 • Många lösningar är tänkbara: foten ska bort eftersom de andra föremålen är tillverkade medan foten har vuxit fram, hålslagaren ska bort eftersom de andra tre är saker som kan transportera dig. Hålslagaren ska bort för att den bilden är monokrom medan de andra är färgglada. Båten ska bort eftersom den uppenbarligen inte längre fyller sin funktion. Hålslagaren ska bort för den har fler bokstäver i sig än tre. Foten ska bort eftersom de andra är inte ätbara. Ju fler mönster som klassen hittar dess då bättre lyckas de.
 • Vad var då lösningen som just jag tänkte på denna gång: Jo, foten ska bort eftersom bokstaven ”å” inte förkommer i detta ord. Fjantigt? Absolut! Genom att välja just detta introducerade jag kanske koncept som jag upplevde att klassen ofta saknade: det kan vara semantiska, ordklassrelaterade eller dylikt. Så länge elevernas idé om vad som kan jämföras ständigt vidgas så är övningen användbar och rolig.

 

GENOMFÖRANDE: Fler färdiggjorda exempel

I den bifogade Google-filen ligger ytterligare några färdiggjord fyrkanter som du kan använda. Men halva nöjet är att göra sina egna – och blir klassen tillräckligt duktig så kan du absolut låta eleverna göra sina egna och köra på klassen. Själva uppgiften att göra en egen tvingar eleverna att ytterligare utveckla sin förmåga till mönsterigenkänning och jämförelser.

 

                                          

 

 

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.