Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

487 träffar

Moment 3: Film – Min film om vatten!

Lektionsmål: Eleven skapar en film där ord och begrepp används för att förklara vattenmolekylernas intra- och intermolekylära krafter och hur värmeenergin påverkar molekylrörelsen (intra = mellan ato...

Moment 2: Vattnet som kokade ur grytan

I moment 2 tränas eleven i att beskriva vattenmolekylens rörelse i en text där ord och begrepp används. Ett dokument delas av en elev i varje grupp i Drive och alla i gruppen ska ha behörigheter att s...

Moment 1: Fokus!

Fokus i momentet är att få förståelse för vad det faktiskt är som händer då temperaturen förändras. Dela in klassen i grupper om 5-7 st elever inför moment 1. Du kan använda dig av https://webtools.it...

Tillit

I detta momentet distanserar vi oss lite från uttrycket okritiskt tänkande och fokuserar på att kalla det tillit istället. Vi exemplifierar och övar. Förbered Förberedmomentet innan lektionen genom a...

Repetition i källkritik

Ett moment i vilket du som lärare repeterar grunderna i källkritik för eleverna. Förbered Förbered genom att själv repetera stoffet och genom att plocka fram lämpliga länkar, texter och/eller exempel...

Hur vet vi att månen inte är gjord av ost?

Ett moment i vilket du som lärare inleder det korta arbetsområdet genom att ställa en väldigt enkel fråga och väntar på svaret. Förbered Se till att du har koll på källkritikens abc, friska upp grundl...

Moment 5: Tid över?

Om det finns någon elev som har tid över, är detta moment något att arbeta med. Tanken är att eleven ska reflektera över att olika vätskor har olika ytspänning och att de intermolekylära krafterna d v...

Moment 4: Tid över?

Om det finns någon elev som har tid över är detta moment, samt nästa moment (4), något att arbeta med. Tanken är att eleven ska reflektera över omgivande krafters påverkan på vattenmolekylerna. Lärare...

Moment 3: Gå på vattnet

Repetera lektionsmålen innan eleverna sätter igång med momentet.. Repetera, innan lektionens slut, lektionsmålen och poängtera vad eleverna har med sig ut genom dörren i resten av sina liv!   &nb...

Moment 1: Ett experiment – du förklarar muntligt för andra

FÖRBEREDELSE FÖR LÄRAREN Dela in klassen i par. Du kan använda dig av https://webtools.itgonline.se/ och då – klickar du på fältet Groupie SKAPA GRUPPER. – Du kopierar en klasslista som du...