Gå direkt till innehållet

(Brasklapp – detta arbetsområde förutsätter att elever redan känner till grunderna för kritiskt tänkande. Detta arbetsområde är att betrakta som en lämplig uppföljning till någon form av grundkurs i kritiskt tänkande.)

”En kritiskt tänkande elev är en bra elev” säger vi hela tiden i skolan och i en tid där det finns en fantasmiljon informationskällor är det givetvis nyttigt att lära eleverna att kritiskt granska bland all fakta och hittepå som de vadar fram bland. Men det kritiska tänkandet kan faktiskt ha nackdelar också. När vi blivit så kritiska att vi misstror allt och inte längre känner något förtroende för någon eller något, inte ens de institutioner vi skapat gemensamt i samhället, då hjälper det kritiska tänkandet till att upplösa det kit som håller oss samman. Konspirationsteorier är ett exempel på när det kritiska tänkandet slagit runt och utgångspunkten blivit att något inte går att lite på på grund av att det kommer från en officiell eller betrodd källa. Uttryck som PK-media och Fake news är andra exempel på när vi blivit så kritiska att tilliten försvunnit.

I detta korta arbetsområde lägger vi lite fokus på den balans som behövs mellan kritiskt tänkande och faktiskt tillit, genom några korta övningar och diskussioner. Nä eleverna är klara känner de förhoppningsvis förtroende för SMHI som institution även om denna inte alltid lyckas förutspå vädret rätt och för NE som uppslagsverk även om detta gör fel ibland. Arbetsområdet går med fördel att kombinera med arbetsområdet ”Mönsterigenkänning på gott och ont” som bitvis berör snarlika koncept eller arbetsområdet ”Veta, tycka, tro”, som delvis handlar om den vetenskapliga metoden.

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Kritiskt tänkande och tillit

En lektion i vilken du som lärare: Repeterar grundläggande koncept kring kritiskt tänkande. Introducerar konceptet tillit. Övar och diskuterar de två olika koncepten. Avsluta lektionen med att sam...

När är det läge att känna tillit och när är det läge att gräva vidare?

En lektion i vilken du som lärare: Diskuterar och övar vad som är värt att ha en diskussion om och vad som bara kan avfärdas som dumheter. Försöker att med elevernas hjälp definiera när något blir f...

Avslutning och utvärdering

En lektion i vilken du som lärare: Repeterar och sammanfattar det ni pratat om. Utvärderar arbetsområdet på lämpligt sätt.