Gå direkt till innehållet

Lektionsmål:

 • Eleven känner till att vattnet har olika faser vid olika temperaturer.
 • Eleven tränar olika begrepp inom ämnesområdet.
 • Eleven använder ord och begrepp tillsammans med ett kreativt skapande via digitalt berättande.

Lärarförberedelser

Introduktion steg 1: Titta på filmen nedan tillsammans

Ta reda på elevernas förkunskaper genom att se på filmen när is värms, sedan smälter och kokar. Känner de till smältpunkten/fryspunkt för vatten (0 grader Celsius)? Känner de till kokpunkten / förångningspunkten?

Ge ett uppdrag till eleverna. Uppdraget är att berätta vad som händer i filmen. Var beredd att stanna filmen efter hand för att eleverna ska hinna att träna att förklara det naturvetenskapliga.

Skriv ner 0 grader Celsius respektive 100 grader Celsius på tavlan.

Introduktion steg 2 med klassen/gruppen

 • Be varje elev att ha en stor ”portion” fantasi för att låtsas vara en vattenmolekyl. Var och en är alltså från och med nu en vattenmolekyl (även läraren).
 • Uppdraget är att uppleva hur vattenmolekylens rörelsen förändras med värmeenergi.
 • Be eleverna att göra som du.

Du berättar följande:

 • Det är kallt. Vattenmolekylerna rör sig lite, lite grann. Då det är -273 grader Celsius står vattenmolekylerna som om de ”huttrar” (Rörelse: Svaja lite fram och tillbaka, väldigt lite).
 • Det blir varmare än 0 grader. Vattenmolekylerna får värme/värmeenergi från spisplattan. Då börjar de röra sig lite grann. (Rörelse: Gå runt lugnt med små steg).
 • Det blir ytterligare varmare. Vattenmolekylerna får mer energi och rör sig snabbare och krockar med andra vattenmolekyler. Efter krocken ändrar molekylerna riktning.
 • Det blir kokhett. Vattenmolekylerna rusar omkring i klassrummet och krockar med varandra och de ändrar rörelseriktning. (Rörelse: Rusa runt i klassrummet och krocka som gör att du ändrar riktning).

Dela in klassen i grupper om 5-7 st elever i varje grupp inför moment 1.

Introduktion steg 3: Se filmen igen.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Moment 1: Fokus!

Lektion 3: Värme och vatten, kan det va nåt?

Till lärare

Fokus i momentet är att få förståelse för vad det faktiskt är som händer då temperaturen förändras.

Dela in klassen i grupper om 5-7 st elever inför moment 1.

 

Till elever

 1. Samla ihop gruppen, som du ska vara med i.
 2. Titta på filmen nedan på er chromebook/iPad tillsammans.
 3. Nu är alla i gruppen vattenmolekyler. Ta fram fantasin!
 4. Lotta vem som börjar att bestämma temperaturen (kallt, varmt eller kokhett).
 5. Var och en rör sig enligt den angivna temperaturen kallt, varmt, kokhett.
 6. Turas om att bestämma temperaturen.
 7. Stanna upp ibland och diskutera frågorna:

a) Har ni liknande hastighet?

b) Krockar ni då det är kokhett?

c) Ändrar ni riktning efter krocken med en annan vattenmolekyl?

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Moment 2: Vattnet som kokade ur grytan

Lektion 3: Värme och vatten, kan det va nåt?

Till lärare

I moment 2 tränas eleven i att beskriva vattenmolekylens rörelse i en text där ord och begrepp används.

Ett dokument delas av en elev i varje grupp i Drive och alla i gruppen ska ha behörigheter att skriva i dokumentet.

 

Lärarförberedelse 

Om detta är första gången eleverna tränas i att dela ett dokument – tränar du innan, för dig själv, så att du kan lotsa en i varje grupp att skapa ett nytt dokument och som eleven delar vidare med medarbetarna i gruppen och ger de möjligheter att skriva/redigera i dokumentet.

I de gemensamma texterna har lärare ett underlag för att sätta samman en gemensam text för klassen som sedan kan användas i nästa moment, vid behov.

 

Repetera orden med klassen:

 • temperatur
 • rörelse
 • vattenmolekyl
 • krock
 • hastighet
 • riktning

Till elever

Nu är gruppens uppdrag att skriva en gemensam text.

 1. Någon i gruppen delar ett dokument i Drive.
 2. Välj ett nytt dokument och dela med dina medarbetare och med läraren.  Ge varje medarbetare rättigheter att skriva/redigera i dokumentet.
 3. Rubriken ska vara: Vattnet som kokade ur grytan.
 4. Se filmen nedan.
 5. Berätta om vattenmolekylernas rörelse i grytan. Texten ska innehålla orden:
 • temperatur
 • rörelse
 • vattenmolekyl
 • krock/kollision
 • hastighet
 • riktning

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Moment 3: Film – Min film om vatten!

Lektion 3: Värme och vatten, kan det va nåt?

Till lärare

Lektionsmål:

 • Eleven skapar en film där ord och begrepp används för att förklara vattenmolekylernas intra- och intermolekylära krafter och hur värmeenergin påverkar molekylrörelsen (intra = mellan atomerna i molekylen, inter = mellan molekyler)
 • Eleven tränar att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar.
 • Eleven tränar att använda sin teoretiska förståelse i ett kreativt sammanhang då en film skapas för en målgrupp.

Filmen skapas i det digitala verktyget Animatron (länk finns i momentet).

Om oklarheter finns hur man använder det digitala verktyget Animatron finns arbetsområdet ”Lev ut dina vilda fantasier – skapa film!” att gå igenom förs (länk till introduktionsfilmen ligger nedan).

Läraren bestämmer till vilken målgrupp som filmen vänder sig till. Det tydliggörs innan momentet påbörjas.

Exempel på målgrupp: Förskoleelever/6-åringar, föräldrar, gymnasieelever åk 1 på naturprogrammet, åk 6-elever, annan klass i samma ålder, hemkunskapslärare, elevens familj, eleven själv.

Läraren kan be att få filmlänken, av eleven för att kunna se den skapade filmen, för att kunna ge formativ bedömning det vill säga om något bör utvecklas ytterligare av dig som lärare, om du vill se om det är dags att ta nästa steg i den fortsatta undervisning eller att du ställer frågor som gör att eleven får tänka efter och ytterligare utvecklar sin film.

Till elever

Nu är det dags att göra en film av dina kunskaper om vatten.

Filmen ska vända sig till en målgrupp som läraren har berättat för dig.

Tänk igenom vad du vill berätta.

Gå tillbaka och repetera lektioner och moment från arbetsområdet och sätt samman i en film.

Filmen kan du ha som en repetition eller dela den med din lärare, om hon önskar, för att visa din träningsfilm.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.