Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare:

Sätter igång eleverna i ett självständigt arbete genom att ge dem uppgiften och tydliggöra begränsningarna.
Säkerställer att alla elever förstått uppgiften och kommer igång ordentligt.
Handleder eleverna i arbetet.
Lär ut bra metoder för återkoppling och konstruktiv kritik.

Avsluta lektionen med att sammanfatta dagens lektion och ta ut riktningen för nästa lektion: fortsatt självständigt arbete.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Speluppgiften och dess begränsningar

Dags att göra spel

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare introducerar uppgiften med dess begränsningar.

Förbered

Förbered momentet innan lektionen genom att – utifrån vad som kom överens om tillsammans med eleverna när examinationen diskuterades i arbetsområdets inledning – spika ramarna för det självständiga arbetet/grupparbetet. Tidsramar, redovisningsform, kravspec etc. Ett utkast till uppgift bifogas här som kan arbetas om. Kopiera också gärna upp steg för steg-listan från föregående lektion och listan på vad som gör ett spel bra från lektionen innan, och sätt upp dessa väl synliga i rummet där eleverna arbetar. På så sätt kan du hänvisa tillbaka till detta på ett mycket påtagligt sätt när du handleder eleverna. Förbered också eventuella gruppindelningar.

Genomför

Presentera uppgiften för eleverna. Betona begränsningar och att ett bra spel innebär att en inte kopierar en redan befintlig idé. Originalitet är viktigt.

Säkerställ att eleverna förstått uppgiften.

Sätt igång arbetet.

Till elever

Nu är det dags att göra spel.

Lyssna på genomgången av uppgiften och läs den skriftligt. Notera speciellt de begränsningar som finns med i arbetet och tänk på att originalitet krävs för att ett spel ska anses vara bra. Ställ frågor till läraren om det är något som är osäkert kring hur uppgiften ska genomföra, vilka krav som finns eller hur den ska presenteras. När du/ni känner er trygga med att ni vet vad som ska göras: kör igång!

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Handled

Dags att göra spel

Till lärare

Ett moment i vilket du handleder eleverna i sitt arbete.

Förbered

Förbered momentet genom att utgå från din lärarerfarenhet och fundera på vilka fallgropar som finns redan innan eleverna gått i dem. Konkreta exempel på hur arbetet ska göras är bra men löper samtidigt risk att bli för styrande för elever som inte riktigt blivit bra på sin egen innovationsprocess. I takt med att eleverna arbetar på och tiden förflyter blir det också uppenbart vilka generella frågor som ställs eller vilka hinder som dyker upp på vägen – bryt då kort elevernas arbete och förtydliga i helgrupp för att effektivisera processen.

 

Genomför

Sätt igång speldesignprocessen och handled eleverna kontinuerlig.

 

Till elever

Jobba med ert spel utifrån steg för steg-listan.

Kom ihåg att för att något ska bli bra måste en kompromissa även med idéer som en först är väldigt förtjust i själv. Även de främsta av speldesigners går igenom många olika stadier av sina spel och kastar ut massor av idéer för att det ska bli bra.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Återkoppling och konstruktiv kritik

Dags att göra spel

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare tillfälligt bryter det självständiga arbetet (alternativt ger denna info innan det självständiga arbetet påbörjas) och ger lite tips kring effektiv återkoppling och konstruktiv kritik.

Förbered

Förbered lektionen genom  att själv formulera vad du tycker är goda metoder för återkoppling och konstruktiv kritik. Tänk gärna igenom ett antal konkreta exempel för att illustrera vad du menar.

Genomför

Förklara för eleverna att de under hela speldesignprocessen kommer att ha stor nytta av återkoppling från andra (både lärare och elever) och att förmågan att både ge och ta konstruktiv kritik är en central egenskap på vägen.

Dela ut den bifogade övningen skriftligt eller lägg upp den på skärmen. Be eleverna lista återkopplingen som presenteras i ordning från mest hjälpsam till minst hjälpsam. Be dem också att fundera på vad det är som gör dålig återkoppling dålig, bra återkoppling bra och vilken sorts förändring som skulle göra halvdan återkoppling till bra återkoppling.

När eleverna gjort övningen: sammanfatta gemensamt i klassen vad eleverna kommit fram till. Lista på tavlan eller skärmen vad klassen kommit fram till gemensamt. Lägg till en eller flera punkter vid behov.

Rimligtvis har de satt fingret på att bra återkoppling måste vara konkret. Återkoppling som bara är en känslomässig recension (jag gillar/jag gillar inte) är inte så användbar. Det är också bra om en lösning presenteras och ju mer kritisk en väljer att vara i sin återkoppling ju mer konkret behöver en nog vara för att nå fram.

 

Till elever

I detta moment  fokuserar ni på vad som är bra återkoppling och konstruktiv kritik.

Gör övningen som läraren presenterar – antingen på papper eller på skärm. Fundera på vad som är bra och dålig återkoppling och hur ni själv helst tar emot återkoppling. Bidra med era tankar i diskussionen efteråt och skriv av/registrera de slutsatser ni kommer fram till tillsammans så att ni har nytta av det i spelskaparprocessen senare.

 

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.