Gå direkt till innehållet

Lektionsmål:

 • Eleven har förståelse för att vattenmolekylernas polaritet gör att de håller ihop och bildar en sammanhängande yta. Det ytan håller ihop så pass starkt att vissa djur kan gå på den.
 • Eleven har förståelse för att det finns krafter mellan molekylerna som håller ihop dem (intermolekylära krafter).
 • Eleven kan använda sig av filminspelning för att förklara (m h av appen Loom för chromebooks eller länken Screencast-o-matic.com för datorer).

Börja att titta på videoklippet nedan för att introducera varför vattnet beter sig som det gör (det vill säga det rör sig som en gigantisk droppe i rymden).
Mannen pratar ryska så de rörliga bilderna får tala för sig själva.

Moment 1 innehåller uppdraget att skapa en skärminspelning m h a ett digitalt verktyg. Om ni i klassen ej har arbetat med Loom eller Screencast-o-matic tidigare finns ett arbetsområde att studera i Malmö delar. Arbetsområdet heter, för chromebook, ”Loom – skärminspelning med ett fönster”. För dator heter det ”Screencast-o-matic – skärminspelning med ett fönster”.

Momenten innehåller diskussionsuppdrag. Du som lärare går runt och lyssnar, ställer följdfrågor och noterar om du behöver gå in och förklara ytterligare under och efter diskussionen i helklass eller smågrupper.

Repetera, innan lektionens slut, lektionsmålen och poängtera vad eleverna har med sig ut genom dörren i resten av sina liv!

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Moment 1: Ett experiment – du förklarar muntligt för andra

Lektion 2: Gå på vatten och lite till …

Till lärare

Förberedelse för läraren

Dela in klassen i par.

Paren är medarbetare och har ett gemensamt uppdrag att nå ett mål oavsett om de är bästa kompisar eller ej.

Du lyssnar och ställer frågor till grupperna då de diskuterar.

Momentet ger möjlighet att lära sig av att göra fel. Uppmuntra att man lär sig av misstagen. Det är bra att göra fel alltså! Då lär man sig.

 

 

 

 

 

 

 

 

Till elever

 1. Titta på filmen Droppar nedan.
 2. Fundera på hur du skulle förklara varför vattnet ligger kvar på bladet eller hänger kvar på kvisten.
 3. Sätt dig tillsammans med en medarbetare och förklara hur du tänker. Tänker ni olika? Enas om en förklaring.
 4. Para ihop er så att ni är fyra stycken i en grupp nu.
 5. Låt två i gruppen förklara för alla i gruppen. Förklara igen men nu är det de två andra som hjälps åt. Rita enkla bilder för att göra det tydligt.
 6. De andra två gör tillägg och ställer frågor så att allt blir tydligt för alla.
 7. Titta sedan på den sista filmlänken ”Krafter mellan vattenmolekyler”.
 8. Förklara vad filmen visar. Behöver ni ändra något i er förklaring?

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Moment 2: Förklara experimentet i en skärminspelning

Lektion 2: Gå på vatten och lite till …

Till lärare

Dags att förklara en kort film i en egen inspelning, med ett digitalt verktyg.

Det som ska förklaras i en skärminspelning är ”Hur håller droppen ihop?”

Vid behov: Repetera instruktionsfilmen igen under arbetsområdet ”Loom – skärminspelning (chromebook) med fönster” eller ”Screencast-o-matic – skärminspelning med fönster” (iPad).

 

 

Till elever

Titta på bilden.

 1. Förklara hur droppen hänger ihop. (Stöttning: Andra filmlänken).
 2. Leta upp en bild på en dropp på webbplatsen pixabay. Alternativt tar du själv ett foto.
 3. Använd bilden i din inspelning och som du berättar till. Inspelningen ska innehålla ett fönster som visar dig då du pratar.
 4. Spela in en kort förklaring: Ta med orden vattenmolekyler, olika laddningar, attraherar varandra. (om du kan och vill, rita bilder och lägg in i din förklaring).
 5. Visa din inspelning för en medarbetare.
 6. Titta på en medabetares film.
 7. Säg något om din medarbetares inspelning som kan förbättras.
 8. Säg något positivt om din medarbetares inspelning.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Moment 3: Gå på vattnet

Lektion 2: Gå på vatten och lite till …

Till lärare

Repetera lektionsmålen innan eleverna sätter igång med momentet..

Repetera, innan lektionens slut, lektionsmålen och poängtera vad eleverna har med sig ut genom dörren i resten av sina liv!

 

 

 

 

Till elever

 1. Titta på videoklippet igen i länken nedan.
 2. Fundera över hur det kan vara möjligt för skräddaren att gå på vattnet.
 3. Sätt dig tillsammans med några medarbetare i klassen och diskutera en lösning.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Moment 4: Tid över?

Lektion 2: Gå på vatten och lite till …

Till lärare

Om det finns någon elev som har tid över är detta moment, samt nästa moment (4), något att arbeta med.

Tanken är att eleven ska reflektera över omgivande krafters påverkan på vattenmolekylerna.

Läraren lyssnar och ställer utvecklande frågor.

 

 

Till elever

 1. Titta på filmen igen (NASA:s rymdfilm nedan).
 2. Fundera på hur det kommer sig att vattnet är en gigantisk stor droppe och varför den kan bli så stor.
 3. Då du har funderat sätter du dig tillsammans med en eller två medarbetare.
 4. Diskutera era lösningar.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Moment 5: Tid över?

Lektion 2: Gå på vatten och lite till …

Till lärare

Om det finns någon elev som har tid över, är detta moment något att arbeta med.

Tanken är att eleven ska reflektera över att olika vätskor har olika ytspänning och att de intermolekylära krafterna det vill säga krafterna MELLAN molekylerna) är olika starka.

Eleven förklarar varför ytspänningen skiljer sig åt mellan vatten och T-sprit.

Till elever

1 Titta på filmen.

2 Fundera på varför det är olika antal droppar vatten och T-röd! Berätta din teori för en medarbetare i klassen och beskriv hur du tänker.

Stöttning:

Jämför krafterna mellan molekylerna i vattnet respektive T-röd molekylerna.

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.