Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

487 träffar

Stjärnbilder – moment 4

Samla eleverna och låt dem fundera en stund på vad de lärt sig under lektionen och under hela arbetsområdet om rymden. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att skriva i...

Övning: utmana ödet!

Ett moment i vilket eleverna får en chans att både lära sig identifiera spelmekaniker och också att börja tänka speldesign. Förbered Förbered lektionen genom att skaffa fram ett antal vanliga 52-kort...

Stjärnbilder – moment 3

STJÄRNKARTA (se bifogad fil, moment 1)  Visa stjärnkartan på smartboard, projektor eller liknande. Berätta att man från jorden pratar om två stjärnhimlar, den norra och den södra. Vi som bor på norra...

Stjärnbilder – moment 2

Berätta att ni under denna lektion ska träna på olika stjärnbilder genom att titta på en stjärnkarta samt göra en laborativ övning och tillverka stjärnbilder på konservburkar.  Skriv upp lektionsmålet...

Stjärnbilder – moment 1

Samtala med eleverna om förra lektionen. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns från förra passet. Fortsätt tills ni har pratat om månens olika faser...

Månens faser – moment 4

Samla eleverna och låt dem fundera en stund på vad de lärt sig under lektionen. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att skriva i sitt VÖL-diagram. 

Månens faser – moment 3

Med hjälp av häftmassa fäster du en pingisboll, som ska föreställa månen, på en penna. Lotta fram en elev som får börja. Han eller hon kommer fram så att alla kan se. Låt eleven hålla i månen genom a...

Exempel på några vanliga spelmekaniker

Ett moment i vilket du som lärare ger exempel på några av de vanligaste spelmekanikerna.   Förbered Förbered momentet innan lektionen genom att själv sätta dig in i några av de spelmekaniker som...

Handled

Ett moment i vilket du handleder eleverna i sitt arbete. Förbered Förbered momentet genom att utgå från din lärarerfarenhet och fundera på vilka fallgropar som finns redan innan eleverna gått i dem....

Månens faser – moment 1

Samtala med eleverna om förra lektionen. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns från förra passet. Fortsätt tills ni har pratat om varför det blir da...