Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

487 träffar

Vi listar vad som gör ett spel bra

Ett moment i vilket du som lärare tillsammans med eleverna försöker utröna vad som gör ett bra spel. Förbered Förbered momentet innan lektionen genom att själv fundera över frågan och genom att till...

Att blotta ett spels skelett – fler exempel på spel och spelmekanik

Ett moment i vilket du som lärare fortsätter att få elever att tänka på spel som en samling mekaniker snarare än en klump underhållning. Förbered Förbered lektionen genom att ta fram ett antal enkla s...

Dag, natt och årstider – moment 4

Samla eleverna och låt dem fundera en stund på vad de lärt sig under lektionen. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att skriva i sitt VÖL-diagram. 

Examinationsformer

Ett moment i vilket du som lärare bestämmer examinationsformerna tillsammans med eleverna. Förbered Förbered momentet innan lektionen börjar genom att själv bestämma hur långt arbetsområdet/projektet...

Genomgång av arbetsområde och pedagogiska planering

Ett moment i vilket du som lärare går igenom arbetsområdet och den pedagogiska planeringen. Gå igenom den pedagogiska planeringen. Lägg särskild vikt vid vad som faktiskt ska göras under arbetsområde...

Dag, natt och årstider – moment 3

ETT DYGN Släck belysningen i klassrummet. Ställ en skrivbordslampa, som ska föreställa solen, och en jordglob så att lampan lyser på globen. Rotera jordgloben moturs och samtala med eleverna om att e...

Dag, natt och årstider – moment 2

Berätta att ni under denna lektion ska göra två övningar för att lära om varför det blir dag och natt samt om varför vi har olika årstider. Skriv upp lektionsmålet på tavlan ”Kunna förklara och visa...

Dag, natt och årstider – moment 1

Samtala med eleverna om förra lektionen. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns från förra passet. Fortsätt tills ni har pratat om planeternas olika...

Speluppgiften och dess begränsningar

Ett moment i vilket du som lärare introducerar uppgiften med dess begränsningar. Förbered Förbered momentet innan lektionen genom att – utifrån vad som kom överens om tillsammans med eleverna nä...

Moment 2: Förklara experimentet i en skärminspelning

Dags att förklara en kort film i en egen inspelning, med ett digitalt verktyg. Det som ska förklaras i en skärminspelning är ”Hur håller droppen ihop?” Vid behov: Repetera instruktionsfilm...