Gå direkt till innehållet

Lektionsmål: ”Kunna förklara och visa varför det blir dag och natt samt varför vi har olika årstider”.

Materiel: Skrivbordslampa, kontorsstol, jordglob, ficklampa, “Rymden VÖL-diagram” (se bifogad fil, lektion 1, moment 1) samt sången “Planetresan”.

Under denna lektion genomförs två övningar. En som åskådliggör varför det blir dag och natt och en som synliggör varför vi har olika årstider.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Dag, natt och årstider – moment 1

Dag, natt och årstider

Till lärare

Samtala med eleverna om förra lektionen. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns från förra passet. Fortsätt tills ni har pratat om planeternas olika storlekar, från lilla dvärgplaneten Pluto till solsystemets jätte Jupiter.

Till elever

  • Ni kommer återkoppla till förra lektionen som handlade om planeternas olika storlekar.

 

  • Försök minnas vad ni gjorde och vad du lärde dig.

 

  • Lyssna på dina klasskamrater och berätta gärna själv något.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Dag, natt och årstider – moment 2

Dag, natt och årstider

Till lärare

Berätta att ni under denna lektion ska göra två övningar för att lära om varför det blir dag och natt samt om varför vi har olika årstider.

Skriv upp lektionsmålet på tavlan ”Kunna förklara och visa varför det blir dag och natt samt varför vi har olika årstider”.  

Titta sedan på musikvideon Planetresan.

Till elever

  • Ni ska under denna lektion lära om varför det blir dag och natt samt om varför vi har olika årstider.

 

  • Lektionsmålet är ”Kunna förklara och visa varför det blir dag och natt samt varför vi har olika årstider”.

 

  • Ni kommer även titta på musikvideon “Planetresan”.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Dag, natt och årstider – moment 3

Dag, natt och årstider

Till lärare

ETT DYGN

Släck belysningen i klassrummet. Ställ en skrivbordslampa, som ska föreställa solen, och en jordglob så att lampan lyser på globen. Rotera jordgloben moturs och samtala med eleverna om att ett varv är ett dygn, alltså en dag och en natt. Berätta också att jorden roterar runt solen och att ett sådant varv heter år, 365 dagar. 

 

DAG OCH NATT

Behåll klassrumsbelysningen släckt. Placera därefter en kontorsstol en bit framför lampan. Säg till eleverna att lampan föreställer solen, och stolen föreställer jorden.

Berätta sedan att eleverna, i tur och ordning, ska få sätta sig på jorden och snurra ”ett dygn”. Utse någon, eventuellt genom lottning, som får börja. Fortsätt sedan tills alla elever fått prova.

Uppmana dem att säga när det är dag och natt. Lägg gärna till att de ska säga när det är morgon, förmiddag, dag, eftermiddag, kväll och natt. Även gryning och skymning kan läggas till. 

 

ÅRSTIDER

Visa bilden nedan, ”Årstider norra halvklotet”, och berätta samtidigt om de fyra årstiderna vår, sommar, höst och vinter. 

Årstiderna finns på grund av jordens lutning i förhållande till solen. En viss mängd solstrålar träffar en mindre del av jordens yta på sommaren, då blir det varmare, jämfört med vintern. På vintern träffar samma mängd ljus en större yta, då blir det kallare.

Detta kan illustreras med hjälp av en ficklampa så som visas i ”Årstiderna med ficklampa” (se bifogad fil nedan).

 

Till elever

I detta moment ska du få lära dig om varför det blir dag och natt samt varför vi har olika årstider.

Följ din lärares instruktioner.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Dag, natt och årstider – moment 4

Dag, natt och årstider

Till lärare

Samla eleverna och låt dem fundera en stund på vad de lärt sig under lektionen. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att skriva i sitt VÖL-diagram

Till elever

  • Fundera en stund på vad du lärt dig under lektionen.

 

  • Lyssna på klasskamraters tankar och dela gärna med dig av dina egna.

 

  • Skriv i ditt VÖL-diagram vad du lärt dig.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.