Gå direkt till innehållet

De flesta av Malmös parker har perfekta ställen att ge eleverna egna upplevelser och möjlighet till systematiska undersökningar när det gäller småkryp och nedbrytning.

Överallt där det finns utlagda stockar, finns det stora möjligheter att hitta småkryp och se processen nedbrytning. Leta upp en plats i parken som ni tycker har detta. Rulla försiktigt stockarna åt sidan och se vad som döljer sig under dem. Det är viktigt att arbeta systematiskt och att söka genom löven runt stocken. Lupp eller kamera som går att fotografera makro är bra hjälpmedel. Mycket som döljer sig för ögat är synligt i luppen eller i kameran.


 

Det här arbetsområdet består av fem olika delar:

  1. Vem ska bo i terrariet?
  2. Hur många ben har hen?
  3. Likheter och skillnader
  4. Fem steg till jord
  5. Förmultningsplankan

Filer och länkar som är kopplade till arbetsområdet hittar du både i den löpande texten i lektionsinnehållet men också under ”moment”.

 

(Lär dig mer om Pedagogiska kartor på Malmö delar.)


Att skriva tillsammans med inspiration av APE

I flera av lektionerna ska eleverna i sitt skrivarbete jobba med APE. Här följer en kort beskrivning av arbetsgången.

Efter varje aktivitet ni gjort ute skapar ni texter genom APE. Texterna bearbetas av eleverna och användas sedan till läsläxor. Samtidigt gås strukturen för faktatexter igenom.

  • Först AAlla: Diskutera i helklass vad ni har gjort ute. Använd foto till stöd om ni tagit några sådana under utevistelsen. Skriv ner gemensamma stödord.
  • Sedan PPar: Eleverna arbetar i par och diskuterar vilket innehåll en text skulle kunna ha när eleverna ska skriva om ämnet.
  • Till sist EElev: Varje elev skriver en text utifrån helklass- och pardiskussionerna och ritar/klistrar in bilder som speglar textens ämnesinnehåll.
PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Vem ska bo i terrariet?

1. Vem ska bo i terrariet? A) Arbeta med övningen Gråsuggeterrariet. I den övningen går ni ut i närområdet och letar efter gråsuggor och eleverna ställer i ordning terrariet i klassrummet. Djuren och...

Hur många ben har hen?

2. Hur många ben har hen? A) Gå ut i samma område som tidigare. Studera gråsuggornas och deras naturliga omgivning med luppar eller förstoringsglas. Titta närmare på jorden, växterna och djuren med v...

Likheter och skillnader?

3. Likheter och skillnader? A) Vilka likheter och skillnader finns det mellan till exempel en daggmask och en gråsugga? Åskådliggör tankarna via ett Venndiagram. Ladda ner Venndiagram Likheter och ski...

Fem steg till jord

4. Fem steg till jord A) Gå ut till ett område där det finns mycket träd och buskar. Detta är en övning där eleverna ska leta efter löv i olika nedbrytningsstadier. Gör övningen Fem steg till jord. Ka...

Förmultningsplankan

5. Förmultningsplankan A) Genom att samla olika saker av olika material och fundera över vad som händer vid nedbrytning kan eleverna förstå att olika material har olika nedbrytningstider. Gå ut och sa...