Gå direkt till innehållet

1. Vem ska bo i terrariet?

A) Arbeta med övningen Gråsuggeterrariet. I den övningen går ni ut i närområdet och letar efter gråsuggor och eleverna ställer i ordning terrariet i klassrummet. Djuren och materialet i terrariet tas om hand och undersöks kontinuerligt av eleverna

B) Gemensamma texter skrivs om vad och hur ni gjort. Dessa användas till läsläxor och arbetas med under läsgruppstid.

Ett förslag på att skapa gemensamma texter är APE. Här följer en kort beskrivning av arbetsgången.

Efter varje aktivitet ni gjort ute skapar ni texter genom APE. Texterna bearbetas av eleverna och användas sedan till läsläxor. Samtidigt gås strukturen för faktatexter igenom.

  • Först AAlla: Diskutera i helklass vad ni har gjort ute. Använd foto till stöd om ni tagit några sådana under utevistelsen. Skriv ner gemensamma stödord.
  • Sedan PPar: Eleverna arbetar i par och diskuterar vilket innehåll en text skulle kunna ha när eleverna ska skriva om ämnet.
  • Till sist EElev: Varje elev skriver en text utifrån helklass- och pardiskussionerna och ritar/klistrar in bilder som speglar textens ämnesinnehåll.

C) ”Exit ticket” – dela ut varsin lapp till eleverna. Var och en ska skriva/rita minst tre ”föremål” som ni har lagt i terrariet för att det ska efterlikna den natur som gråsuggorna lever i. När de går ut på till exempel rast lämnar de lappen till pedagogen som kollar av vad eleven har uppfattat.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Vem ska bo i terrariet?”

Vem ska bo i terrariet?

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.