Gå direkt till innehållet

2. HUR MÅNGA BEN HAR HEN?

A) Gå ut i samma område som tidigare. Studera gråsuggornas och deras naturliga omgivning med luppar eller förstoringsglas. Titta närmare på jorden, växterna och djuren med verktygen. Vilka andra smådjur hittar ni? Arbeta med övningen Hur många ben har hen? Ni kan passa på att även fotografera av växter som ni hittar, se övningen Artkunskap. För att repetera det som ni sett kan ett memory kring klassens egna djur och växter göras, Memory med djur och växter vi har sett.

B) Gemensamma texter skrivs om vad och hur ni gjort. Dessa kan användas till läsläxor och arbetas med under läsgruppstid.

Ett förslag på att skapa gemensamma texter är APE efter en struktur i Kooperativt lärande. (161018) Här följer en kort beskrivning av arbetsgången.

Efter varje aktivitet ni gjort ute skapar ni texter genom APE. Texterna bearbetas av eleverna och användas sedan till läsläxor. Samtidigt gås strukturen för faktatexter igenom.

  • Först AAlla: Diskutera i helklass vad ni har gjort ute. Använd foto till stöd om ni tagit några sådana under utevistelsen. Skriv ner gemensamma stödord.
  • Sedan PPar: Eleverna arbetar i par och diskuterar vilket innehåll en text skulle kunna ha när eleverna ska skriva om ämnet.
  • Till sist EElev: Varje elev skriver en text utifrån helklass- och pardiskussionerna och ritar/klistrar in bilder som speglar textens ämnesinnehåll.

C) ”Exit ticket” – ta ner trädstrukturen ni byggt tillsammans. Låt en elev i taget sätta upp en bild av ett djur under en rubrik och berätta varför djuret ska sorteras in där.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Hur många ben har hen?”

Hur många ben har hen?

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.