Gå direkt till innehållet

5. Förmultningsplankan

A) Genom att samla olika saker av olika material och fundera över vad som händer vid nedbrytning kan eleverna förstå att olika material har olika nedbrytningstider. Gå ut och samla skräp i närområdet och gör samtidigt ert eget experiment med en förmultningsplanka.

B) Gemensamma texter skrivs om vad och hur vi gjort.  Dessa användas till läsläxor och arbetas med under läsgruppstid.

Ett förslag på att skapa gemensamma texter är APE efter en struktur i Kooperativt lärande. Här följer en kort beskrivning av arbetsgången:

Efter varje aktivitet ni gjort ute skapar ni texter genom APE. Texterna bearbetas av eleverna och användas sedan till läsläxor. Samtidigt gås strukturen för faktatexter igenom.

  • Först AAlla: Diskutera i helklass vad ni har gjort ute. Använd foto till stöd om ni tagit några sådana under utevistelsen. Skriv ner gemensamma stödord.
  • Sedan PPar: Eleverna arbetar i par och diskuterar vilket innehåll en text skulle kunna ha när eleverna ska skriva om ämnet.
  • Till sist EElev: Varje elev skriver en text utifrån helklass- och pardiskussionerna och ritar/klistrar in bilder som speglar textens ämnesinnehåll.

C) ”Exit ticket” – låt en eller en grupp av elever sammanfatta vad ni gjort och upptäckt när ni jobbat ute.

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Förmultningsplankan”

Förmultningsplankan

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.