Gå direkt till innehållet

4. Fem steg till jord

A) Gå ut till ett område där det finns mycket träd och buskar. Detta är en övning där eleverna ska leta efter löv i olika nedbrytningsstadier. Gör övningen Fem steg till jord. Kanske är det så att de känner igen från det egna gråsuggeterrariet att bladen förändras och till slut bara har nerverna som ett nätverk kvar.

B) Gemensamma texter skrivs om vad och hur vi gjort. Ett förslag på att skapa gemensamma texter är APE.

Efter varje aktivitet ni gjort ute skapar ni texter genom APE. Texterna bearbetas av eleverna och användas sedan till läsläxor. Samtidigt gås strukturen för faktatexter igenom.

  • Först AAlla: Diskutera i helklass vad ni har gjort ute. Använd foto till stöd om ni tagit några sådana under utevistelsen. Skriv ner gemensamma stödord.
  • Sedan PPar: Eleverna arbetar i par och diskuterar vilket innehåll en text skulle kunna ha när eleverna ska skriva om ämnet.
  • Till sist EElev: Varje elev skriver en text utifrån helklass- och pardiskussionerna och ritar/klistrar in bilder som speglar textens ämnesinnehåll.

C) ”Exit ticket” – låt en eller en grupp av elever sammanfatta vad ni gjort och upptäckt när ni jobbat ute.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Fem steg till jord”

Fem steg till jord

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.