Gå direkt till innehållet

3. Likheter och skillnader?

A) Vilka likheter och skillnader finns det mellan till exempel en daggmask och en gråsugga? Åskådliggör tankarna via ett Venndiagram. Ladda ner Venndiagram Likheter och skillnader. Antingen går ni ut i området igen eller så använder ni er av bilder som ni har på småkrypen som ni har tittat på tidigare. Går eleverna ut får de ytterligare ett tillfälle att upptäcka var djuren bor, hur omgivningen ser ut, hur en lupp/förstoringsglas fungerar och samtala kring fynden

B) ”Exit ticket” – dela ut varsin lapp till eleverna. Var och en ska skriva ner/rita en likhet och en skillnad mellan de två djuren ni jämfört. När de går ut på till exempel rast lämnar de lappen till pedagogen som kollar av vad eleven har beskrivit och uppfattat.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Likheter och skillnader”

Likheter och skillnader?

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.