Gå direkt till innehållet

Denna lektion introducerar arbetsområdet om vatten. En Vatten-matris finns med som klargör målen för eleverna. Även ett filmat experiment “Vattnets olika former” finns tillgängligt. Man kan med fördel genomföra experimentet själv med eleverna.

 

  • Lektionsmål: Kunna beskriva och namnge vattnets olika former.
  • Materiel: Isbit, kastrull och spisplatta samt ”Vatten-matris”.

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Vattnets former – moment 1

1. Vattnets former

Till lärare

Berätta för eleverna att ni ska påbörja ett nytt arbetsområde som handlar om vatten och att de under arbetets gång kommer att lära sig om något som kallas för vattnets former och om olika lösningar och blandningar.

Dela ut varsin ”Vatten-matris” till eleverna (se bifogat dokument). Förklara att det som står i spalten till vänster är sådant som de ska lära sig under arbetets gång. I matrisen står alltså det som eleverna ska kunna. Genom att kryssa i vilket man kan, vilket man lyckas med, får var och en veta vad man kan just nu. Det en elev inte redan kan är då sådant som han eller hon ska lära sig. Tanken är att eleverna ska flytta kryssen efterhand som de lyckas mer och mer.

Till elever

Din lärare kommer att berätta att ni ska påbörja ett nytt arbetsområde som handlar om vatten och att du under arbetets gång kommer lära dig om något som kallas för vattnets former och om olika lösningar och blandningar.

Du kommer att få en ”Vatten-matris”. I matrisen står det som du ska lära dig och kunna.

Lyssna noga och ställ gärna frågor.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Vattnets former – moment 2

1. Vattnets former

Till lärare

Berätta att ni under denna lektion ska jobba med vattnets former och göra ett experiment som heter “Is i kastrull”.

Skriv upp lektionsmålet på tavlan: ”Kunna beskriva och namnge vattnets olika former”.

Till elever

Ni kommer under denna lektion jobba med vattnets former genom ett experiment som heter ”Is i kastrull”. 

Lektionsmålet är ”Kunna beskriva och namnge vattnets olika former”. 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Vattnets former – moment 3

1. Vattnets former

Till lärare

Under tiden isen smälter

Detta moment innehåller ett experiment. Se filmen “Vattnets olika former” (se nedan).

Genomför samma experiment i klassrummet.

Låt eleverna först få känna på isen innan den läggs i kastrullen.

Under tiden som ni väntar på att isen ska smälta frågar du eleverna vad de tror kommer att hända.

Låt de först få fundera en stund själva, därefter får de arbeta i par där de redogör för sina idéer. Avslutningsvis låter du några få berätta för alla vad de tänkt.

 

När isen har smält

När all is har smält låter du eleverna komma fram och titta.

Låt de också få komma fram och titta på det kokande vattnet och eventuellt känna på röken. Var dock försiktig eftersom det är varmt.

Berätta för eleverna att röken från det kokande vattnet på vardagsspråk kallas för vattenånga. Det är det egentligen inte. Vattenånga är en genomskinlig gas i luften som vi inte kan se. Röken däremot är kondenserat vatten, alltså små, små flytande vattendroppar.

Samtidigt som eleverna återgår till sina platser håller du koll på när allt vatten kokat bort och kastrullen är tom. Håll den då upp och nedvänd.

Ofta förvånas eleverna över att kastrullen är tom. Fråga dem var de tror att vattnet finns. Låt de gärna fundera en stund själva, för att sedan diskutera i par, innan ni resonerar i helklass. Led samtalet till att vattnet har förångats genom kokning och nu är i gasform i luften.

Till elever

Följ din lärares instruktioner.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Vattnets former – moment 4

1. Vattnets former

Till lärare

Låt eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig under lektionen. Låt några dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att kryssa i sina ”Vatten-matriser”.

Till elever

Fundera en stund på vad du lärt dig under lektionen.

Lyssna på klasskamraters tankar och dela gärna med dig av dina egna. 

Kryssa i din Vatten-matris

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.