Gå direkt till innehållet

 – Välkommen! Stig in!
Vilken ära det är för oss att ha en sådan prominent person som er på vår enkla tillställning. Kan jag ta er huvudbonad? Mingelpartyt är rakt fram och ned för marmortrappan. Många andra har redan kommit. Det blir mingel först och senare lite utmaningar för att roa. Med tanke på uppslutningen ser det ut att bli en mycket intressant kväll.

Det historiska mingelpartyt är en tvådelad uppgift i historia där den första är en faktainsamlande del där eleverna sätter sig in i historiska personers liv, tid och situation, lämplig att använda för att ge grundläggande färdigheter i att efterforska effektivt på nätet men också att belysa hur kvinnor i historien tenderat att bli osynliggjorda. Den andra delen är en mer lättsam del där eleverna i ett faktiskt mingelparty rollspelar sina historiska personer och där flera olika spelmoment kan läggas till för att roa och utmana eleverna.

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Ett celebert besök

En lektion i vilken du som lärare Bjuder på dig själv och din (begränsade?) teaterförmåga och sveper in på lektionen som en person ur historien och tar eleverna till hjälp att komma på vem du är. Int...

Efterforskningstips

En lektion i vilken du som lärare: Genom övningar och diskussioner förbättrar elevernas sökförmåga på Internet och fördjupar deras förståelse för hur informationen på Internet går i båda riktningar. A...

His-tory – Her-story

En lektion i vilken du som lärare: Ska hjälpa eleverna med perspektiv kring varför män har en mer prominent plats i historien genom att först låta dem empiriskt se detta själv genom att räkna och jämf...

Eleverna gör efterforskningar på sina historiska personer

En eller snarare ett flertal lektioner i vilken du som lärare: Handleder dina elever medan de gör efterforskningar och skriver karaktärsblad till sina historiska personer. Det är i denna fasen du allr...

Partydags

En lektion i vilken du som lärare: Inleder genom att hälsa alla gäster välkomna. Genomför det historiska mingelpartyt med hjälp av de moment som du tycker passar bäst för din klass. Det finns många ol...

Sammanfattning och utvärdering

En lektion i vilken du som lärare: Sammanfattar kunskaperna och erfarenheterna från det historiska mingelpartyt Låter eleverna reflektera över vad de lärt sig av både efterforskningar och spel