Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare:

Genom övningar och diskussioner förbättrar elevernas sökförmåga på Internet och fördjupar deras förståelse för hur informationen på Internet går i båda riktningar.

Avsluta lektionen med att sammanfatta dagen lektion och ta ut riktningen för nästa lektion: varför män syns mycket mer i historien än kvinnor.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Bli en mästerlig efterforskare

Efterforskningstips

Till lärare

I detta moment arbetar eleverna bitvis självständigt och bitvis i diskussion två och två (eller tre om det behövs).

Förbered

Flytta runt eleverna i klassrummet så att de har någon att sitta bredvid, vid behov.

Genomför

Distribuera övningen ”Hur en söker på Internet. Några övningar och diskussionsämnen” till eleverna via Google Classroom. Inkluderat i denna uppgift är också de tre bilderna som heter anonymsökning 1, 2 och 3 där eleverna får fundera över om det går att identifiera en person bara genom att se den personens sökhistorik (Anonym 1: Batman/Bruce Wayne, Anonym 2: Rihanna, Anonym 3: Kungen Karl XVI Gustav). Instruera eleverna att de jobbar självständigt, läser, gör övningar och diskuterar två och två i sin egen takt. Berätta också att ni i slutet av lektionen går igenom uppgiften tillsammans och att de bör vara beredda att dela med sig av sina tankar kring de diskussionsfrågor som funnits i uppgiften.

Genomför övningen och gå runt och hjälp eleverna/svara på deras frågor och deltag i diskussionerna som uppstår.

Avsluta momentet genom att sammanfatta uppgiften. Gå lämpligtvis igenom den fråga för fråga, lyssna på elevernas tankar och ge relevant återkoppling där du känner att det behövs.

När momentet är över bör alla elever ha fått insikt i:

  • Att de ger bort information om sig själv när de söker på Internet och att detta är priset de betalar.
  • Att Internets sökmotorer anpassar träffarna efter vem som söker och att de därför måste vara medvetna om att deras sökningar inte är neutrala.
  • Hur de bäst kan utnyttja den största sökmotorn Google för bästa effekt.
    Wikipedias styrkor och svagheter och tips på hur de bättre kan utnyttja denna sida.

Till elever

Du är säkert redan utmärkt på att leta fram information men under detta moment får du ytterligare några tips och en chans att öva vidare på dina färdigheter.

Gör övningen ”Hur en söker på Internet” enskilt men diskutera de moment där uppgiften anger att det behövs med din bänkgranne. Fundera kring hur bra du är på att söka på Internet, om du faktiskt lärde dig något nytt i denna övning och hur mycket du brukar fundera över vad du faktiskt ger bort av dig själv när du söker på Internet. Var beredd att diskutera dina svar och dela dina erfarenheter med resten av klassen i slutet av lektionen.

 

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Efterforskningsövning

Efterforskningstips

Till lärare

Efter att i förra momentet ha gått igenom några användbara tips för hur man söker på Internet kommer här en kort övning där eleverna kan träna dessa förmågor och gå igenom dem tillsammans med klassen i diskussion. Syftet är att (förhoppningsvis) ge eleverna några små ögonöppnare på vägen.

Dela den bifogade övningen med eleverna och ge dem 10-20 minuter (efter behov) att göra efterforskningar om de fyra olika personerna. Gå runt och hjälp eleverna om de har frågor. Troligtvis kommer ett antal av dem att leta efter förtydligande av den sort som ni sedan tar upp i den avslutande diskussionen. Det är bra.

Samla sedan ihop klassen och följ upp övningen med en diskussion. Fråga till exempel:

1. Var någon av de fyra personerna fiktiv – som i påhittad – eller var de alla vanliga människor? Informationen om Guinevere är ju inte alltid formulerad så att det är tydligt att hon är fiktiv, eller åtminstone delvis fiktiv. Lance Bishop (åtminstone den som oftast nämns på Internet) är ju också en fiktiv karaktär.
2. Vilken Lance Bishop har de information om? Det är ju inte ett överdrivet ovanligt namn. Hur vet de att de har information om rätt person? Frågade de efter förtydligande eller utgick de bra från att de hittat rätt?
3. Hur gör man när en person har flera olika namn? Hur vet man att man har rätt person?
4. Hur vet de att den information de har inte kommer från falska källor? Här är det lämpligt att repetera grundläggande källkritiska regler kring primärkällor och sekundärkällor, beroenden, tendens och närhet.
5. Hur kan de vara säkra på att de punkter de skrivit ner är den viktigaste informationen om den personen? Här är det lämpligt att prata om förmågan att sammanfatta i allmänna ordalag. Låt eleverna dela med sig av sina bästa tips till varandra på hur de vet att de fått med det viktigaste.

Till elever

I detta moment får du öva att göra sökningar på Internet.

 

Du är säkert redan duktig på att söka på Internet. Här kommer en övning som kanske skärper dina förmågor ytterligare. Gör övningen som heter ”Efterforskningsövning” och ta reda på så lite om varje person som efterfrågas. Kan du hitta alla relevant (viktig) information som läraren ber om i denna övning?

Delta sedan i diskussionen om de fyra personerna i klassen.

Fundera avslutningsvis om du lärt dig något nytt om att söka på Internet under dagens lektion.

 

 

 

 

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.