Gå direkt till innehållet

Syftet med denna lektion är att introducera, befästa och fördjupa elevernas kunskap om Agenda 2030 samt få dem att inse att de själva kan påverka världen vi lever i. FN:s Agenda 2030 och de 17 Globala målen för hållbar utveckling som världens länder antagit finns till för att uppnå fyra saker till år 2030:

  • Avskaffa extrem fattigdom.
  • Minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Främja fred och rättvisa.
  • Lösa klimatkrisen.

De 17 Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna kring hållbar utveckling: det ekonomiska, det sociala och det miljömässiga.

På Globala målens hemsida hittar du information som behövs för att uppnå lektionens syfte. Lektionens första del kommer att ta upp de Globala målen, dess delmål och främst de konkreta tips som ges för att vi ska uppnå dem. En enkel övning kommer att visa eleverna att alla kan påverka. Tanken är att visa att konkreta vardagshandlingar kan återkopplas till de Globala målen. I lektionens första moment finns länkar till övningar som som är skapade för förskola upp till gymnasiet. Det andra momentet av lektionen kommer att fokusera på textilindustrin och vad man som konsument kan påverka. Efter denna lektion kommer eleverna förhoppningsvis att se att något som kan upplevas som ett abstrakt mål faktiska kan uppnås om vi alla hjälps åt.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

De globala målen

De globala målen – Du kan påverka!

Till lärare

På Globalamålens webbplats finns tillräckligt med information för att presentera de globala målen. Under varje mål hittar du dess delmål som mer detaljerat förklarar vad som behöver göras för att uppnå Agenda 2030, dessa delmål kan högläsas för klassen.

När du skrollar längre ner på sidan hittar du tre snabba tips som konkretiseras vad man kan göra  för att uppnå ett mål. Det finns fler tips under dessa tre. Högläs tipsen för eleverna och be dem att välja ett par saker de tar på sig att göra under två veckor. Om man tänker till exempel på att ta kortare duschar ett tag så kan det kanske bli en rutin. Tanken är att skapa nya vanor och att ni ska utvärdera hur det gått tillsammans.

Påpeka för eleverna att de måste välja något som de vet att de verkligen kommer att kunna fullfölja. Varje elev får ett dokument som de kan fylla med vilka tips de valt och där de utvärderar hur det har gått. Du som lärare ska självklart också ta på dig att följa några tips. Uppgiften kan upprepas med andra mål och tips och ni kan prata om visa saker blivit rutin för er.

Läs om uppgiften på Google Drive.

 

Ta del av övningar från Globala målens webbplats innan du kör ingång. Kanske finner du något som kan hjälpa till att presentera befästa eller fördjupa dina elevers kunskap om de Globala målen.

Till elever

Mina globala mål

Vad kan du göra för att hjälpa till att uppnå Agenda 2030? Denna enkla uppgiften kommer att ge dig konkreta tips hur du kan hjälpa till att rädda oss alla. 

Öppna dokumentet och följ instruktionerna.

Är du nyfiken på fler övningar? Kolla här (https://www.globalamalen.se/skola/skolmaterial/) och välj vilken uppgift du skulle vilja jobba med.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Du kan påverka!

De globala målen – Du kan påverka!

Till lärare

Detta moment lägger fokus på hur man kan bli en mer medveten konsument. Här ges konkreta tips på hur man kan konsumera mer hållbart, handla mindre och vad man ska tänka på för att inte bidra till den onda cirkeln som är fast fashion. Nedan presenterar jag olika klipp och länkar som kan hjälpa dig att skräddarsy ett pass för dina elever beroende på deras ålder. Många av klippen är på engelska.

Börja med att visa filmen ovan som sammanfattar hur arbetsvillkoren är för dem som jobbar i textilindustri och hur hela processen påverkar vår miljö. Detta blir en bra repetition av förra lektionen. Välj sedan vad du vill presentera för dina elever utifrån länksamlingen nedan.

 

UR-programmet Härifrån till hållbar till hållbarheten

Titta på klipp från Ur-skola om vad ett modeföretag bör tänka på för en mer hållbar klädkonsumtion.

 

Sveriges konsumenter

 

Kläder och mikroplaster

 

UR- Kvalitet

UR-programmet Kvalitet ger flera konkreta tips.

 

Slow Fashion

 

Inspiration inför en mer hållbar konsumtion

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.