Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare:

Inleder genom att hälsa alla gäster välkomna.
Genomför det historiska mingelpartyt med hjälp av de moment som du tycker passar bäst för din klass. Det finns många olika tänkbara rollspelsmoment som skulle kunna vara lämpliga för ett mingelparty och till denna lektion finns några av dem beskrivna. Välj ett eller flera av dessa eller lägg till egna som du tror är ännu lämpligare.

Avsluta partyt med att tacka alla för sina insatser och ta ut riktningen för nästa lektion: sammanfattning och utvärdering.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Välkommen till det historiska mingelpartyt

Partydags

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare, härold och ceremonimästare inleder partyt och hälsar alla gäster välkomna.

Förbered

Inför själva mingelpartyt har du med fördel själv valt en person ur historien som du vill spela. Det finns en mängd prominenta personer utanför den föreslagna listan, att välja. I den bästa av alla världar har du också klätt upp dig för att kunna spela din person på bästa sätt.

Förbered genom att smycka det utrymme ni ska använda och placera ut de eventuella snacks eller dylikt som är lämpligt för partyt. Gärna mer än vad eleverna förväntat sig så att upplevelsen är att komma in på en fest som verkar mer lovande är först trott. Se till att allt material du behöver för lektionen finns lätt tillgängligt på rätt ställe, att bakgrundsmusik och annat fungerar.

Genomför

Möt eleverna utanför lokalen och välkomna dem, som din historiska peson skulle ha gjort. Bjud på dig själv. Spela ut lite. Få eleverna att skratta och känna att det är okej att leka lite och till och med göra bort sig lite. Förklara för dem vad som kommer att hända när dörren går upp (partymoment #1) och släpp sedan in dem i lokalen. Låt mingelpartyt börja.

Till elever

Det är dags att låta partyt börja. Plats på scen!

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Möjligt partymoment#1: Vem är jag

Partydags

Till lärare

Här kommer ett tänkbart moment för det historiska mingelpartyt. Använd om det känns lämpligt.

Vem är jag?
Om detta känns som ett lämpligt moment måste det förberedas redan när uppgiften delas ut eftersom eleverna då måste hålla sina tilldelade historiska personer för sig själv medan de gör efterforskningar.

Detta moment inleder lämpligtvis minglet eftersom det är ett bra sätt att bryta isen. Eleverna rör sig runt om minglar medan de äter salta pinnar eller dylikt. När de pratar med varandra är de instruerade att inte presentera sig utan att i stället prata om sig själv och ställa frågor till den de pratar med. Syftet är att de på detta sätt kan ha en variant av gissningstävlingen ”vem är jag”. Målet för båda minglare är att klura ut vem det är de pratar med – eller åtminstone vilken sorts figur och från ungefär när i historien denna figur kan tänkas komma. En hel del av de historiska personerna som finns på den föreslagna listan är ju definitivt utanför normala högstadieelevers begreppsvärld – men de kan absolut sluta sig till att det är ”någon farao från Egypten” eller ”en av renässanskonstnärerna”

När eleverna antingen lyckats eller misslyckats klura ut vem de minglar med bryter de upp och går vidare till ett nytt möte och en ny gissningsomgång.

Momentet avslutas när du som lärare och ceremonimästare känner att det är lämpligt att gå vidare till nästa moment.

Till elever

I det här momentet ska du försöka gissa vilka de personer  är som du minglar med. Du rör dig runt på partyt och om du träffar någon som du vill prata med så småpratar ni på det sätt ni gör när man träffar nya människor på en fest. ”Vad sysslar du med, var kommer du ifrån etc. ” Reglerna för det här momentet är dock att du inte själv berättar vad du heter. Däremot svarar du ärligt och efter bästa förmåga på alla frågor du får av den du pratar med. Målet för er båda är att gissa vem den andra personen är.

Kanske är det så att den du pratar med verkar vara någon vars namn du inte kan. Försök då istället ta reda på så mycket som möjligt för att kunna göra någon form av profil eller sammanfattning. ”Hon är en sjuksköterska från England på 1800-talet”.

Lycka till.

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Möjligt partymoment#2: Bilda allianser

Partydags

Till lärare

Här kommer ett tänkbart moment för det historiska mingelpartyt. Använd om det känns lämpligt. Förbered dig genom att från början ha tänkt ut ett antal åsikter/tankar som eleverna ska ha som grund när de gör övningen.

Bilda allianser
Ett moment som lämpligtvis genomförs efter till exempel ”Vem är jag?”. Rimligtvis är de olika personerna i alla fall inte hemliga eller okända för varandra.

I detta moment samlar du som lärare och ceremonimästare alla elever och introducerar momentet. Eleverna ska – efter instruktioner från din sida – bilda allianser om 3-5 elever stycket. Syftet är att hitta ett antal historiska personer som känns som om de delar en gemensam åsikt eller värdegrund. Som lärare säger du till exempel ”Hitta några som delar er syn på hur jorden ser ut” eller ”Hitta en grupp människor som delar er syn på hur män och kvinnor bör förhålla sig till varandra”. Eleverna har sedan ett par (korta minuter på sig) att prata med andra elever och försöka utröna om deras historiska personer verkar ha samma syn i denna fråga. Detta i sin tur bygger ju givetvis på att eleverna har gjort sina efterforskningar rätt och har en någotsånär tydlig bild av vad deras historiska person tycker.

När eleverna bildat små grupper kan läraren sedan sammanfatta grupperna på vad som gissningsvis kan bli ett lite roligt sätt: ”Moder Theresa, Hitler, Michelangelo och Atahualpa tycker sig ha samma syn på förhållandet mellan könen. Så även Christopher Columbus, Muhammed och Rosa Luxenburg. Lämpligtvis följer en upp detta med frågor till gruppen på vad deras samsyn är och hur de kom fram till att deras historiska personer känner som de gör.
Det är inte omöjligt att någon eller några elever inte känner att de lyckats få ihop någon grupp och detta är givetvis också helt ok. Då kan en fråga dessa elever om deras syn på frågan och förhöra sig varför de kände att det inte fanns en allians för dem.

Momentet upprepas sedan med en ny ståndpunkt, en ny kort tidsperiod då eleverna hittar varandra, nya grupper och en ny diskussion. Momentet upprepas så många gånger det känns roligt och givande. Det är rimligt att tänka att eleverna snabbare och snabbare hittar varandra i takt med att de lära känna varandras respektive historiska personer bättre.

Momentet avslutas när du som lärare och ceremonimästare känner att det är lämpligt att gå vidare till nästa moment.

Tänkbara frågor/ståndpunkter att beröra (utöver den nämnda exemplen) skulle kunna vara:

  • Existerar en högre makt/ Gud?
  • Bör länder styras av att människor får så mycket inflytande som möjligt?
  • Är det någonsin rätt att döda?
  • Kommer vetenskap vara det som förvandlar jorden till ett paradis i längden?

Till elever

I det här momentet ska du para ihop dig med 2-4 andra historiska personer som delar åsikter med dig i frågor som läraren ställer upp. Du rör dig runt på partyt och kollar snabbt av med andra personer i klassen och försöker hitta en liten grupp som du tror att din historiska person skulle hålla med i just denna fråga. När läraren bryter mingeltiden kommer ni att få motivera vad som fick er att sluta er samman som grupp och vilken syn ni har i frågan som läraren nämnt.

Läraren kommer sedan att byta fråga och ni får göra om momentet. Mingla och sedan blida nya grupper. Det är ju möjligt att samma grupp håller med varandra igen men det är ju också mycket möjligt att när frågan ändras så kommer ni inte alls överens längre och måste hitta nya allierade.

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Möjligt partymoment#3: Gifta sig med, hångla med eller döda?

Partydags

Till lärare

Här kommer ett tänkbart moment för det historiska mingelpartyt. Använd om det känns lämpligt.

Gifta sig med, hångla med eller döda?
Ett moment som lämpligtvis genomförs efter till exempel ”Vem är jag?”. Rimligtvis är de olika personerna i alla fall inte hemliga eller okända för varandra.

I detta moment samlar du som lärare och ceremonimästare alla elever och introducerar momentet. Eleverna har sedan ytterligare en tid på sig att mingla runt bland de olika personerna. Denna gång är målsättningen att hitta en lämplig partner för giftemål eller kanske bara för en tillfällig romans. Förklara att äktenskap sällan har handlat om romantisk kärlek historiskt sett utan snarare att hitta någon som man anser vara ett ”gott parti”. Vad som menas med ett gott parti varierar dock. Det kan handla om någon som erbjuder ekonomisk trygghet eller kanske makt eller ett bekvämt liv. Det kan också handla om att hitta någon som verkar vara snäll, ha rätt inställning till livet, inte riskera att ställa till besvär eller dylikt. Någon att bara hångla med kräver inget av detta utan kanske bara någon rimlig attraktion mellan personerna – eller en tanke om att dessa två personer i sin tid nog borde dras till varandra. Eleverna göra sina egna avväganden men de bör kunna motivera sina val utifrån sina historiska personers tankar och åsikter. Som en bieffekt av äktenskapsletandet bör de också identifiera någon som de nog helst skulle vilja mörda – en person som deras historiska person tycker är så hemsk att de helst skulle vilja se denna personen död. Även här bör eleverna kunna motivera hur deras historiska personer tänker.

Värt att notera är att du som lärare bör avhålla dig från heteronormativa formuleringar som man-kvinna, pojke-flicka etc. En del av de historiska personer som tex. finns på förslagslistan över lämpliga personer är inte heterosexuella (troligtvis inte Alexander den store från elevexemplet – för att nämna en) och även om de kanske väljer att ändå bilda par som är man-kvinna av rent tidstänkande skäl (en kommer från en tid då en vill dölja sina sexualitet) så bör det inte antas från dig som lärare.

När eleverna tillåtits mingla runt en stund och bildat par (eller när det uppenbarligen inte finns någon vidare möjlighet att bilda nya par) bryter du som lärare och ceremonimästare övningen och ber några/alla elever förklara hur de tänkt i parbildningar och vilka de känner mordiska tendenser för. Be alltid eleverna motivera hur de tänker.

Det är inte omöjligt att någon eller några elever inte känner att de lyckats få ihop något par och detta är givetvis också helt ok. Då kan en fråga dessa elever om vad det var som gjorde att ingen eventuell make/maka var lämpliga för dem – och givetvis förhöra sig om det är någon de skulle vilja ha ihjäl.

Momentet avslutas när du som lärare och ceremonimästare känner att det är lämpligt att gå vidare till nästa moment.

Till elever

I det här momentet ska du först hitta en lämplig person att gifta dig med.  En bra sak att veta är att äktenskap sällan har handlat om romantisk kärlek historiskt sett utan snarare att hitta någon som man anser vara ett ”gott parti”. Vad som menas med ett gott parti varierar dock. Det kan handla om någon som erbjuder ekonomisk trygghet eller kanske makt eller ett bekvämt liv. Det kan också handla om att hitta någon som verkar vara snäll, ha rätt inställning till livet, inte riskera att ställa till besvär eller dylikt. Du bestämmer själv vad du letar efter men om du hittar en lämplig person att gifta dig med bör du kunna motivera ditt val utifrån din historiska persons tankar och åsikter.

I andra hand ska du också se om det finns någon i gruppen som din historiska person tycker är så hemsk att du tycker att du skulle vilja döda den personen. På samma sätt som med äkteskapet bör du kunna motivera ditt val utifrån din historiska persons tankar och åsikter.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Möjligt partymoment#4: Vem skulle vinna i en duell?

Partydags

Till lärare

Här kommer ett tänkbart moment för det historiska mingelpartyt. Använd om det känns lämpligt.

Vem skulle vinna i en duell?
Ett moment som lämpligtvis genomförs allra sist eftersom de historiska personerna i denna variant blir utslagna i en duell.

I detta moment samlar du som lärare och ceremonimästare alla elever och introducerar momentet. Eleverna ombeds fundera på sin historiska persons styrkor utifrån vilka de är och vad de åstadkommit i historien. Är de smarta och uppfinningsrika, är de starka och makthungriga, är de populära, har de Gud på sin sida etc. Nästa steg är att fundera på hur de skulle vinna en duell. Detta behöver inte vara särskilt seriöst – snarare ligger det på det plan där små barn brukar vara när de diskuterar vilka av deras hjältar som skulle vinna i en fight: ”Men om du slår mig så tar jag min…” etc. När väl eleverna tänkt på sina historiska personers styrka är de redo och ge sig ut och mucka gräl. Eleverna minglar runt som de gjort tidigare men denna gång med det uttalade syftet att hamna i bråk med varandra. De kan söka upp personer som de under mingelpartyt etablerat att de tycker illa om eller så kan de söka bråk med någon helt ny. Grälet och bråket kan handla om vad som helst: åsiktskonflikter, nationella konflikter, olika syn på religion och vetenskap eller kanske bara brist på hyfs. I vilket fall som helst bör ett par väl valda förolämpningar hagla fram och tillbaka innan någon utmanar på duell. En duell går alltid till på samma sätt: sten, sax, påse – bäst av tre. Den elev som förlorar duellen har blivit eliminerad från mingelpartyt och är nu förpassad till åskådarplats och salta pinnätande medan den som vunnit kan mingla vidare och hamna i bråk med någon ny historisk person. I ganska hög takt kommer klassen att decimeras och till slut kommer det bara att finnas två personer kvar. Efter en slutgiltig duell kommer det att bli uppenbart vilken som är den historiska person som är historiens ultimata tuffing. Som lärare och ceremonimästare ägnar en lämpligtvis denna övning till att röra sig runt och anteckna vilken historisk person som slår ut vilken eftersom det slutgiltiga utslagslistan kommer att bli ett roligt dokument. (I den blå ringhörnan Alfred Nobel – i den röda ringhörnan Marie Antoinette etc. ).

Momentet avslutas när du som lärare och ceremonimästare känner att det är lämpligt att gå vidare. Lämpligtvis avslutas det historiska mingelpartyt efter det att en överlevare krönts.

Till elever

I det här momentet ska du mucka gräl och hamna i duell med en eller flera andra historiska personer under minglet. Grälen och duellerna är bara för att roa och för att du ska få en chans att fundera över vad som är din historiska persons styrkor . Är du smart och uppfinningsrik, är du stark och makthungrig, är du populär, har du Gud på sin sida etc. Nästa steg är att fundera på hur du skulle vinna en duell. Detta behöver inte vara särskilt seriöst – snarare  ligger det på det plan där små barn brukar vara när de diskuterar vilka av deras hjältar som skulle vinna i en fight: ”Men om du slår mig så tar jag min…” etc.

När du och alla andra elever tänkt på era historiska personers styrka är det dags att ge sig ut och mucka gräl. Ni minglar runt som ni gjort tidigare men denna gång med det uttalade syftet att hamna i bråk med varandra. Du kan söka upp personer som du under mingelpartyt etablerat att du tycker illa om eller så kan du söka bråk med någon helt ny. Grälet och bråket kan handla om vad som helst: åsiktskonflikter, nationella konflikter, olika syn på religion och vetenskap eller kanske bara brist på hyfs. I vilket falls som helst bör ett par väl valda förolämpningar hagla fram och tillbaka innan någon av er utmanar den andra på duell. En duell går alltid till på samma sätt: sten, sax, påse – bäst av tre. Om du förlorar duellen är din historiska person utslagen och du får nöja dig med att titta på den sista stunden. Om du vinner däremot kan du mingla vidare och hamna i bråk med någon ny historisk person. I ganska hög takt kommer klasskamrater att bli utslagna och till slut är det bara en historisk person kvar- historiens tuffaste. Kanske blir det din karaktär?

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.