Gå direkt till innehållet

En eller snarare ett flertal lektioner i vilken du som lärare:

Handleder dina elever medan de gör efterforskningar och skriver karaktärsblad till sina historiska personer. Det är i denna fasen du allra tydligast har möjlighet att formativt hjälpa eleverna med de färdigheter och de kunskaper som arbetsområdet utvecklar. Du kan också i takt med att elevernas faktasammanställningar blir klara och de skriver sina historiska karaktärsblad se progression och förståelse.

Avsluta lektionen med att sammanfatta dagen, stämma av med eleverna om de ligger i fas för att hinna blir klara till den deadline ni gemensamt bestämt och ta ut riktningen för nästa lektion.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Handled

Eleverna gör efterforskningar på sina historiska personer

Till lärare

I detta moment jobbar eleverna självständigt. Ditt jobb är att gå runt och handleda eleverna utifrån de instruktioner de fått.

Till elever

Jobba med de historiska personer du fått tilldelat dig. Följ instruktionerna i uppgiften. Om du kör fast använd följande modell:

  1. Läs först uppgiften och de frågor som finns som stöd för dina efterforskningar. Titta igenom exemplet om Alexander den store.
  2. Fråga en vän om du fortfarande är osäker.
  3. Fråga din lärare om du fortfarande inte vet hur du ska göra.

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Mingelpartyts struktur

Eleverna gör efterforskningar på sina historiska personer

Till lärare

Detta moment avslutar den sista lektion ni gemensamt lagt för att göra efterforskningar på historiska personer. Detta moment förutsätter att eleverna är klara med efterforskningarna, att de har skrivit sina karaktärsblad och att de är redo att spela rollspel.

Samla eleverna och dubbelkolla att alla är redo inför lektionen mingelpartyt.
Gå igenom mingelpartyts struktur gemensamt och – om möjligt – låt eleverna vara med och ha åsikter om vilka moment – av de som ligger föreslagna under lektionen ”Partydags”, eller kanske till och med av egna förslag – som de vill ha med.

Förklara hur varje moment går till och förklara att varje moment under mingelpartyt sedan kommer att inledas men en kort repetition av tanken bakom och hur det ska gå till. Det är viktigt att ingen känner att det finns osäkerhet kring hur lektionen ska genomföras. För varje elev som tycker rollspel och drama är roligt finns det en som tycker att det är läskigt. Avdramatisera därför hela tillställningen. Eleverna bedöms inte på sina dramafärdigheter – inte heller är det ett förhör av deras kunskaper i läroplanens centrala innehåll. Centralt för arbetsområdet har varit färdigheterna de lärt sig på vägen – kring hur man gör efterforskningar, kring hur historia används (och därigenom hur kvinnor osynliggjorts) och kring hur man sätter sig in i historiska personers liv och förstår den tid de levde i. Själva mingelpartyt är följaktligen bara ett roligt sätt att avsluta och låta dem visa dessa färdigheter i praktiken.

Till elever

Tillsammans med er lärare går ni nu igenom hur ert historiska mingelparty ska gå till. Vilka moment som ska vara med och hur själva partyt ska gå till.

Ta chansen och påverka utformningen av festen och ställ frågor om det är något som är osäkert så du inte är nervös inför själva uppgiften.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.