Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

50 träffar

LAMINERAD BLOCKPROGRAMMERING

Om du använder Scratch för att programmera har du säkert upptäckt att projektor eller Smartboard fungerar toppen för att skapa, visa upp och involvera eleverna i en gemensam lärprocess. Men har du int...

PLATON – LEKTION OM FLYTKRAFT

Platon är ett internationellt projekt inom ramen för ”Erasmus” där Portugal, Spanien, Grekland och Sverige medverkar. Sveriges medverkan utgår från ”Malmö stad och Pedagogisk inspiration Malmö&#...

INSTRUERANDE TEXT

Den här resursen tydliggör de språkliga krav som ställs på olika texttyper. Först presenteras ett textexempel och därefter bryts texten ned utifrån syfte, struktur och språkliga drag. Slutligen ges ex...

FÖRKLARANDE FAKTATEXT

Den här resursen tydliggör de språkliga krav som ställs på olika texttyper. Först presenteras ett textexempel och därefter bryts texten ned utifrån syfte, struktur och språkliga drag. Slutligen ges ex...

TVÄTTA KLÄDER – med naturens tvättmedel

Hur tvättade man kläder innan vi hade den typen av tvättmedel som vi har idag? I den här övningen upptäcker eleverna att både björklöv och kastanjeblad har tvålämne i sig.    Gör så här! Material...

Dramatisera fotosyntesen

I lektionen får eleverna dramatisera fotosyntesen. Mål: Kunna dramatisera och förklara hur fotosyntesen fungerar. Material: Ett A4-ark med bokstaven C (kol), två A4-ark med bokstaven H (väte) och tre...

LERKLUMP

Lektionsmål: ”Kunna få en lerklump att flyta i vatten”. Materiel: Lerklump, skål med vatten, “Flyt farkost flyt VÖL-diagram”, sången “Teknikbiten” samt videon “Lerklump”. Denna lektion introducerar ar...

Ekoburken

Under denna lektion får eleverna göra ekoburkar. Mål: Kunna beskriva vad som finns i burken och vad som händer, fotosyntesen och vattnets kretslopp. Material: Glasburk med tätslutande lock, mindre ste...

LEKTION 1: DANSA

Under första lektionen kommer du att introducera begreppet programmering för dina elever. Eleverna kommer även att bekanta sig med begreppen instruktion och algoritm och öva på att förstå dem genom at...

LEKTION 3: INSTRUKTIONER

Den tredje lektionen består av två moment. Under lektionen kommer eleverna att arbeta mer med instruktioner. Eleverna kommer att få öva på att ge varandra instruktioner och ni kommer att märka att det...