Gå direkt till innehållet

God anteckningsteknik gynnar studieresultaten. Därför tog vi fram en lektion som syftar till att ge elever en bra anteckningsmetod (Cornellmetoden) samt att visa fördelarna med att anteckna för hand.

Lektionen genomförs i två delar. Den första delen tar cirka 60 minuter. Före lektionen behöver du kopiera upp ett Cornelldokument. Eleverna ska anteckna i dokumentet och du förbereder en kort föreläsning på cirka 20 minuter. Under tiden som du föreläser antecknar eleverna.

Den andra delen genomförs ungefär en vecka senare i form av ett enkelt läxförhör.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Introducera Cornellmetoden – 10 minuter

Anteckningsteknik

Till lärare

Introducera Cornellmetoden för eleverna. Berätta att de ska få höra en föreläsning och att en tredjedel av klassen ska ta anteckningar för hand med hjälp av Cornellmetoden, en tredjedel ska anteckna enligt Cornellmetoden på dator och en tredjedel ska inte ta några anteckningar alls.

Nästa lektion kommer eleverna att få ett test på föreläsningens innehåll och resultaten kommer att knytas till vilken anteckningsmetod de använde.

Ta del av Cornellmetoden här. Anteckna vilka elever som använder vilken teknik.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Föreläsning och bearbetning av anteckningar – 30 minuter

Anteckningsteknik

Till lärare

Håll din föreläsning om valfritt ämne som passar din undervisning. Avsett tio minuter i slutet för att eleverna ska kunna se över sina anteckningar.

Cornellgruppen kan börja formulera frågor och summera innehåll enligt modellen.

Eleverna behöver inte veta att det blir läxförhör nästa gång ni ses. Poängen med läxförhöret är ju att åskådliggöra att själva anteckningsmetoden spelade roll.

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Läxförhör och återkoppling

Anteckningsteknik

Till lärare

Håll ditt läxförhör och gör din bedömning. Sortera resultaten utifrån vilken anteckningsmodell som användes. Sammanställ gärna resultaten med en kollega för att göra dem mer tillförlitliga. Meddela eleverna resultatet.

Det kan naturligtvis vara vanskligt att endast hoppas på att elevernas resultat ska likna det som framkommit vid vetenskapligt genomförda studier. Därför kan man med fördel lyfta fram det egna ”experimentet” som en rolig grej men framhäva att de resultat som forskning har visat naturligtvis är mer tillförlitliga.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.