Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

203 träffar

Moment B – diskussion/reflektion

Moment B och planering av moment C sker vid samma tillfälle. I moment B diskuteras först innehållet som deltagande lärare och bibliotekarier tagit del av, utifrån det diskussionsunderlag som finns här...

Moment A – ta del av stoff

Modifierad variant av Cummins 1-2-3-modell Medan du läser en text, tittar på en film eller tar del av något annat material: tänk igenom det du möter. Skriv ner bredvid eller markera i själva texten (...

Fördjupning

Nedan följer vidare lästips och exempel på färdiga lektionsupplägg Statens medieråd: Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online Linnéuniversitetet, Refero: Vad är plagiering? Re...

Moment C – planering av lektionsaktivitet

Planering av lektionsaktivitet att genomföra i moment C Nästa steg är att tillsammans planera en aktivitet eller en lektion som sedan genomförs som moment C. Aktivitetens syfte är förutom att öka elev...

Moment D – diskussion/reflektion kring loggbok och lektionsaktivitet

Utgå från era reflektioner och anteckningar i loggboken. Beskriv och diskutera med varandra hur genomförandet av aktiviteten fungerade och hur elevernas kunnande och förmågor utvecklades.  Hur blev...

Moment B – diskussion/reflektion

Moment B och planering av moment C sker vid samma tillfälle. I moment B diskuteras först innehållet som deltagande lärare och bibliotekarier tagit del av, utifrån det diskussionsunderlag som finns här...

Fördjupning

Nedan följer vidare lästips och exempel på färdiga lektionsupplägg Blankspot Academy:  Säkerhet och integritet på nätet Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: Webbsändningar om dataskyddsförordningen ...

Fördjupning

Nedan följer länkar till texter för vidare fördjupning Maria Rasmussons avhandling: Det digitala läsandet. Begrepp, processer och resultat Tina Hedendahls och Pernilla Unelinds examensuppsats. Digital...

Moment A – ta del av stoff

Modifierad variant av Cummins 1-2-3-modell Medan du läser en text, tittar på en film eller tar del av något annat material: tänk igenom det du möter. Skriv ner bredvid eller markera i själva texten (...

Moment C – planering av lektionsaktivitet

Planering av lektionsaktivitet att genomföra i moment C Nästa steg är att tillsammans planera en aktivitet eller en lektion som sedan genomförs som moment C. Aktivitetens syfte är förutom att öka elev...