Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

224 träffar

Filer och länkar till ”Likheter och skillnader”

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Föreläsning och bearbetning av anteckningar – 30 minuter

Håll din föreläsning om valfritt ämne som passar din undervisning. Avsett tio minuter i slutet för att eleverna ska kunna se över sina anteckningar. Cornellgruppen kan börja formulera frågor och summe...

Moment C – planering av lektionsaktivitet

Planering av lektionsaktivitet att genomföra i moment C Nästa steg är att tillsammans planera en aktivitet eller en lektion som sedan genomförs som moment C. Aktivitetens syfte är förutom att öka elev...

Fördjupning

Nedan följer länkar till texter för vidare fördjupning Maria Rasmussons avhandling: Det digitala läsandet. Begrepp, processer och resultat Tina Hedendahls och Pernilla Unelinds examensuppsats. Digital...

Avslutande återkoppling

Avsluta med att återkoppla till Tänka tillsammans-övningen som gjordes i början av lektionen. Bör något ändras eller läggas till på den gemensamma tankekartan? Vad?

Moment C – planering av lektionsaktivitet

Planering av lektionsaktivitet att genomföra i moment C Nästa steg är att tillsammans planera en aktivitet eller en lektion som sedan genomförs som moment C. Aktivitetens syfte är förutom att öka elev...

Moment A – ta del av stoff

Modifierad variant av Cummins 1-2-3-modell Medan du läser en text, tittar på en film eller tar del av något annat material: tänk igenom det du möter. Skriv ner bredvid eller markera i själva texten (...

Moment B – diskussion/reflektion

Moment B och planering av moment C sker vid samma tillfälle. I moment B diskuteras först innehållet som deltagande lärare och bibliotekarier tagit del av, utifrån det diskussionsunderlag som finns här...

Moment C – planering av lektionsaktivitet

Planering av lektionsaktivitet att genomföra i moment C Nästa steg är att tillsammans planera en aktivitet eller en lektion som sedan genomförs som moment C. Aktivitetens syfte är förutom att öka elev...

Moment D – diskussion/reflektion kring loggbok och lektionsaktivitet

Utgå från era reflektioner och anteckningar i loggboken. Beskriv och diskutera med varandra hur genomförandet av aktiviteten fungerade och hur elevernas kunnande och förmågor utvecklades.  Hur blev...