Gå direkt till innehållet

Syftet med lektionen är att få eleverna att fundera över vad man ska tänka på när man skapar en Power Point. Syftet är också att de ska lära genom att göra: att skapa en fungerande Power Point utifrån det man ska tänka på. 

Ta med dig tavelpennor till en tredjedel av klassen.

Lektionen består av fyra delmoment.


(1) Inled lektionen med att eleverna individuellt repeterar från förra lektionen genom att du skriver följande på tavlan så att alla ser:

“Vad är syftet med att ha ett presentationstekniskt hjälpmedel?” 

“Vad innebär att en Power Point stöder och tydliggör den muntliga framställningen?

Låt eleverna enskilt fundera och skriva ner sina tankar under ett par minuter utan att titta i sina anteckningar från förra lektionen. Jobbar de i par är risken att en i paret står för tänkandet. Viktigt är att alla funderar och drar i sina minnestrådar.

Välj ut några svar från eleverna. Nu har du möjlighet att kommentera deras svar, eventuellt korrigera, påminna och du kan även få en uppfattning om vad de minns och vad de verkar ha förstått.


(2) I nästa steg ska eleverna plocka fram sina anteckningar från slutet av förra lektionen utifrån frågan:

“Vad ska du tänka på när du skapar en presentation, exempelvis en Power Point?” 

Skriv ner frågan på tavlan så att alla kan se den. För de som missade förra lektionen blir det lättare att följa med om de kan se frågan.

Låt eleverna jobba i grupper om tre och skriva ner sina svar på tavlan/fönster. Ge dem en liten stund så att de hinner kika i sina anteckningar, jämföra sina svar och sedan sammanställa dem.

Därefter låter du grupperna ståendes presentera och delge sina svar för resten av klassen. Här har du möjlighet att lyfta fram svar som är viktiga och ge feedback på svar som inte stämmer. Det gör inget att liknande svar dyker upp flera gånger.

När grupperna har presenterat sina svar låter du dem själva sudda sin text på tavla/fönster.


(3) Nu har eleverna själva funderat över vad man ska tänka på när man skapar en Power Point och de har aktiverat sina tankar i frågan. Nästa steg är att du ge en sammanfattande bild av vad som är av vikt att tänka på. Under din genomgång av punkterna nedan kan du hänvisa till elevernas svar.

Skriv rubriken och de fetstilade punkterna på tavlan:

EN PRESENTATION SOM STÖDER OCH TYDLIGGÖR

  • Låt storleken på texten stå i minst storlek 20

För liten text gör det omöjligt att läsa vad det står. Då kan presentationen varken stödja eller tydliggöra innehållet. Det kan också leda till att mottagaren blir irriterad.

Hjärnan fokuserar på stora objekt. Låt därför rubriker vara mindre än själva brödtexten eftersom brödtexten ofta är viktigare än den övergripande rubriken och det är den som ska stå i fokus. Ofta gör man tvärt om: stora rubriker och liten brödtext.

  • Undvik för mycket text/bilder på varje slide

När det finns mycket text och bild på en slide tar det längre tid och kräver mer energi för hjärnan att processa informationen. Då ligger fokus på att tyda text och bild istället för att lyssna och förstå och det är lätt hänt att man missar det som sägs.

  • En slide – ett budskap

Eftersom hjärnan endast kan fokusera på en sak i taget blir det rörigt om du har två olika budskap på en slide. Om mottagaren ska växla fokus mellan två olika budskap finns risken att denna läser texten om “äpplen” när du pratar om “rymdraketer”.

  • Kontraster 

Hjärnan urskiljer kontraster. Var noga med att texten syns. Mörk text mot ljus bakgrund eller ljus text mot mörk bakgrund. Undvik rött och grönt så att även färgblinda kan se.

  • The devil is in the details

Var noga med att läsa igenom texten på presentationen. Hitta stilbrott, stav- och slarvfel som att skriva gemener och versaler fel. Låt all text stå i samma typsnitt. Många småfel sänker helhetsintrycket och kan få mottagaren att tro att sändaren även slarvar med innehållet.

  • Ordval

Tänk på att välja ord i presentationen som betyder något. Sträva efter precision och undvik vaga ord som “alla”, “ingen”. Istället för att skriva “olika” kan du skriva “olika ålder” eller vad det kan handla om.


(4) Nu ska eleverna tillämpa sina teoretiska kunskaper om hur en Power Point ska se ut – lära genom att göra. Alla eleverna får tillgång till en digital presentation som du laddar upp här. Presentationen behöver korrigeras utifrån de punkter ni har gått igenom.

Eleverna ska jobba i par. De ska ladda ner presentationen och följa de instruktioner som står i presentationen.


Till nästa lektion (eller nästnästa beroende på hur lång tid det tar) ska de presentera sitt arbete och sina förbättringsförslag.

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Förbättra en Power Point – Från kass till klass

2. Att skapa en fungerande Power Point

Till lärare

Den här uppgiften handlar om att eleverna ska förbättra en Power Point / Google presentation som heter ”Från kass till klass”.

Sliden i Power Pointen (Version 1) kommer från en presentation som handlar om hur man gör fruktsallad. Den har en hel del brister och behöver förbättras för att fungera väl som ett presentationstekniskt hjälpmedel.

(1) Eleverna ska jobba i par.

(2) De ska öppna länken med Power Pointen / Google presentationen och spara den som ”Från kass till klass”.

(3) Deras uppgift är att redigera (Version 1). De kan exempelvis stryka ord, lägga till text, rätta stavfel, ändra textstorlek, byta bilder, bakgrundsfärg och så vidare utifrån genomgången om ”EN PRESENTATION SOM STÖDER OCH TYDLIGGÖR”.

(4) Nästa lektion ska eleverna presentera sin uppdaterade slide och berätta vad de har ändrat och varför.

Till elever

Jobba i par.

(1) Ladda ner och spara Power Pointen / Google presentationen som ”Från kass till klass”.

(2) Kika på sliden ”Hur du gör en jätte, jätte, jättesmarrig fruktsallad” (version 1). Den kommer från en Power Point / Google presentation om hur man gör en fruktsallad. Den har dock många brister och behöver korrigeras för att fungera väl i ett muntligt anförande.

(3) Er uppgift är att förbättra (version 1). Skriv om texten, stryk ord, ändra ordval, ändra färger, storlek och bilder så att er version (Version 2) kan användas i ett muntligt anförande. Ta hjälp av era anteckningar från ”EN PRESENTATION SOM STÖDER OCH TYDLIGGÖR”.

(4) När er uppdaterade version är klar ska ni presentera den för klassen. Berätta om vilka ändringar ni har gjort och varför.

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.