Gå direkt till innehållet

3. KAN DU HITTA RÄTT BLAD

A) Gå ut i samma område som tidigare. Övningen Kan du hitta rätt blad? börjar på samma sätt som Hitta blad för att repetera vilka sorters träd som finns i området. Använd samma bildunderlag som ni använde första gången.

Bilder och namn på de vanligaste träden i Malmö finns i Artkunskap för de som är osäkra.

B) ”Exit ticket” – Ta på en … Pedagogen uppmanar eleverna att springa till förslagsvis en ek. Alla eleverna springer och ställer sig vid/tar på en ek. De som är säkra springer direkt till rätt sorts träd och de som är osäkra följer efter. Ropa ut de träd som ni har arbetat med.

C)  När ni kommer tillbaka in skapar ni texter genom APE. Texterna bearbetas av eleverna och användas sedan till läsläxor. Gå även igenom strukturen för faktatexter.

  • Först A – Alla: Diskutera i helklass vad ni har gjort ute och använd collagéträdet som hjälp. Skriv ner gemensamma stödord.
  • Sedan P – Par: Eleverna arbetar i par och diskuterar vilket innehåll en text skulle kunna ha när man ska skriva om olika sorters träd och trädets delar.
  • Till sist E – Elev: Varje elev skriver en text utifrån helklass och par diskussionerna och ritar bilder på olika sorters blad och ett träd och dess delar.

Inspirerat av Kooperativt lärande.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Kan du hitta rätt blad”

KAN DU HITTA RÄTT BLAD

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.