Gå direkt till innehållet

Kan du hitta rätt blad?

  1. Gå ut i samma område som tidigare. Använd dig av Övningen Kan du hitta rätt blad. Repetera vilka sorters träd som finns i området. Börja på samma sätt som i Övningen Hitta blad. Använd samma bildunderlag som ni använde första gången. Använd dokumentet Artkunskap för att lära namnen på de vanligaste träden i Malmö. De hjälper er som är osäkra.
  2. ”Exit ticket” – Ta på en … Pedagogen uppmanar eleverna att springa till förslagsvis en ek. Alla eleverna springer och ställer sig vid/tar på en ek. De som är säkra springer direkt till rätt sorts träd och de som är osäkra följer efter. Ropa ut de träd som ni har arbetat med.
  3. När ni kommer tillbaka in skapar ni texter genom APE. Texterna bearbetas av eleverna och användas sedan till läsläxor. Gå även igenom strukturen för faktatexter.
  • Först A – Alla: Diskutera i helklass vad ni har gjort ute och använd collagéträdet som hjälp. Skriv ner gemensamma stödord.
  • Sedan P – Par: Eleverna arbetar i par och diskuterar vilket innehåll en text skulle kunna ha när man ska skriva om olika sorters träd och trädets delar.
  • Till sist E – Elev: Varje elev skriver en text utifrån helklass och par diskussionerna och ritar bilder på olika sorters blad och ett träd och dess delar.

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Kan du hitta rätt blad”

Kan du hitta rätt blad?

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.