Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

160 träffar

Introduktion till Dusm

Introduktion till DUSM (Digitalt Undervisningsmaterial för Studiestöd på Modersmål) DUSM ska vara ett komplement till ordinarie läromedel. Det är alltså inte ett komplett läromedel. Det förklarar och...

Identitet – presentation

Denna resurs innehåller en 16 bilder lång presentation som på ett enkelt sätt presenterar och fördjupar identitetsbegreppet utifrån aspekter som etnicitet, socioekonomiska faktorer, religion, funktion...

Monsunen – en övning kring personlig identitet

Monsunen är en enkel övning lämplig för högstadiet där eleverna får fundera kring vilka människor - ur en stor och bred samling - de skulle välja att umgås med om de blev instängda på ett stort semesterhotell på grund av en monsun.

Etikskolorna och Heinz dilemma – kort presentation

Etikskolor  och Heinz dilemma är en Goole-presentation om tre av de vanligaste etikskolorna (pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik) lämplig för religionskunskapen i högstadiet. Presentationen fö...

Värden, värdekonflikter och etiska dilemman

Värden, värdekonflikter och etiska dilemman är en Google-presentation med kommentarer till stöd för läraren kring värden, värdekonflikter och etiska dilemman. Presentationen introducerar begreppen och...

Etiska dilemman – övningsmaterial och exempel för elever

Etiska dilemman lämpar sig för lärare som vill låta eleverna träna på att bena ut olika etiska dilemman. Ett av resursens dokument hjälper eleverna med en metod där de - med hjälp av olika etikskolor - benar ut etiska dilemman och resursens andra dokument bifogar ett antal olika potentiella dilemman som eleverna kan sätta tänderna i.

Vad är pedagogiska kartor?

Upptäck din närmiljö genom pedagogiska kartor. Pedagogiska kartor är ett digitalt verktyg för dig som ser fördelarna med utomhuspedagogik och vill inkludera möjligheterna som stadens miljöer ger. Ar...

Att göra en bra analys

”Gör en analys av orsakerna till Franska revolutionen och skicka in den innan onsdag …” Som SO-lärare älskar vi analyser och det är typiskt något vi ber elever göra i tid och otid. Inte sällan ä...

Kön och könsidentitet

Den här Google-presentationen om kön och könsidentitet är en bra grund att stå på om man arbetar med  sexualitet, samtycke och relationer på högstadiet – oavsett om det är i biologi eller i reli...

Utbildning i Dusm-material

Lär dig mer om DUSM genom en presentation. Detta är en grundutbildning för hur det fungerar med DUSM-material på såväl wikisidan, som på Malmö delar. Tekniken, som används i anslutning till wikin och...