Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

157 träffar

Etikskolorna och Heinz dilemma – kort presentation

Etikskolor  och Heinz dilemma är en Goole-presentation om tre av de vanligaste etikskolorna (pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik) lämplig för religionskunskapen i högstadiet. Presentationen fö...

Värden, värdekonflikter och etiska dilemman

Värden, värdekonflikter och etiska dilemman är en Google-presentation med kommentarer till stöd för läraren kring värden, värdekonflikter och etiska dilemman. Presentationen introducerar begreppen och...

Röskva Rövardottern – Om gränsdragning mellan plagiat och egna verk

”Röska Rövardottern” är en enkel liten textjämförelse som är ett bra sätt att sparka igång ett moment kring vad som är fusk, vad som är plagiat, vad som är en avskrift eller en omskrift oc...

Vad är pedagogiska kartor?

Upptäck din närmiljö genom pedagogiska kartor. Pedagogiska kartor är ett digitalt verktyg för dig som ser fördelarna med utomhuspedagogik och vill inkludera möjligheterna som stadens miljöer ger. Ar...

Att göra en bra analys

”Gör en analys av orsakerna till Franska revolutionen och skicka in den innan onsdag …” Som SO-lärare älskar vi analyser och det är typiskt något vi ber elever göra i tid och otid. Inte sällan ä...

Kön och könsidentitet

Den här Google-presentationen om kön och könsidentitet är en bra grund att stå på om man arbetar med  sexualitet, samtycke och relationer på högstadiet – oavsett om det är i biologi eller i reli...

Utbildning i Dusm-material

Lär dig mer om DUSM genom en presentation. Detta är en grundutbildning för hur det fungerar med DUSM-material på såväl wikisidan, som på Malmö delar. Tekniken, som används i anslutning till wikin och...

Den svartsjuke greven – en övning kring hederskultur

En svartsjuk greve åker på resa och förbjuder sin hustru att lämna slottet medan han är borta. Det efterföljande kärleks- och svartsjukedramat slutar i tragedi och eleverna sätts att reda ut vem som ä...

Begreppskort

Begreppskort kan användas för att fördjupa förståelsen för ord och begrepp inom till exempel naturkunskap och samhällskunskap.

Fel, fel, fel!

Lektionen har pågått ett bra tag och du känner hur energin går ner i klassen. Eleverna börjar tappa fokus och du behöver ett avbrott som livar upp utan att du för den skull vill göra något som inte är...