Gå direkt till innehållet

Arbetar eleverna med de ”Abrahamitiska religionerna”, judendomen, kristendomen eller islam? Då finns här en övning som har varit uppskattat och som exempelvis kan användas inför ett prov. I övningen får eleverna själva sortera traditioner, centrala tankegångar, urkunder, centrala figurer/personer med mera inom religionerna genom att diskutera och resonera kring vad religionerna har gemensamt och  vad som skiljer dem åt?  

 

Abrahamitiska religioner – en övning

Övningen sker i grupper och kräver en del förberedelse av dig som lärare.

Tid: Cirka 30-40 min, beroende på hur många kort du har förberett.

Förberedelse:

  • Skriv, klipp ut och laminera små textkort med centrala tankegångar, symboler och liknande. Bland dessa ska det finnas kort med innehåll som är gemensamt för alla tre religionerna, kort med innehåll som bara delas av två av dem och några som är säregna för en av religionerna.

Ex: ”Det finns bara en Gud”, som är gemensamt för alla tre religionerna eller ”treenigheten” som är specifik för kristendomen.

  • Varje grupp behöver ett stort A2-papper, en tuschpenna och en uppsättning laminerade textkort.

_______________________________________________________________________________

Övningen

  1. Dela in eleverna i grupper om 3-5 personer.
  2. Visa gärna Prezi-presentationen om abrahamitiska religioner.
  3. Be eleverna att rita upp 3 cirklar som alla delar en gemensam yta i mitten. Ladda ner Venn-diagram på Malmö delar. Eleverna ska sedan skriva en religion per cirkel.
  4. Därefter delar du ut en uppsättning laminerade textkort till vardera grupp. Nu ska eleverna i gruppen tillsammans resonera och diskutera över vilket kort som hör hemma i vilken cirkel eller del av cirkel (10 min).
  5. När eleverna är färdiga ska ni tillsammans i helklass jämföra era resultat och ”rätta” varandras placeringar på tavlan (10 min).

Hoppas instruktionen var tydlig och att övningen kommer till användning.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.